Публикации на доц. д-р Стефан Георгиев Гърдев


Гърдев, Стефан (2008) Езикови структури. Пътища и граници на смисъла УИ "Св. св. Кирил и Методий", библиотека "Филология", свитък "Езикознание"

Гърдев, Стефан (2000) Числото в реч Русе, ЛЕНИ-АН

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/