Публикации на доц. д-р Красимир Тодоров Петров


Петров, Красимир (2012) Бай Ганьо проговори на френски. Теория и практика на превода – сборник в памет на Даниела Петрова (Международна научна конференция 24-25 ноември 2011 г. В.Търново).

Петров, Красимир (2001) Френската новела на Ренесанса, сб. Френски ренесансови новели,

Петров, Красимир (2001) Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век. Трудове на Великотърновския университет. т. XXIX

Петров, Красимир (1996) Френска поезия (антология) Изд. “Абагар”

Петров, Красимир (1994) Традиция и новаторство във френската романтическа драма, В. Търново: Трудове на Великотърновския университет, т. ХХVІІІ, кн. І

Петров, Красимир (1987) Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век). Комплексна тема по НИС. Ш. 15 566.

Петров, Красимир (1986) За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”. Уводна студия към Маргьорит дьо Навар. Хптамерон.

Петров, Красимир (1984) Le Classicisme et Molière. Трудове на ВТУ, том ХІХ, кн. І

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/