Публикации на ас. Кремена Кирилова Попова


Попова, Кремена (2015) Георгиев Л., Георгиева С. Пътища на детската книга. Превод на португалски език Издателство "Ан-Ди", София, ISBN 978-619-7221-05-3

Попова, Кремена (2015) Dimitrov, S., Tatyana, D. Geography and History for ”Erasmus” students. Превод от български на португалски език Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-619-208-034-1

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "България и предизвикателствата на европейската интеграция" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "Съвременните политически и икономически отношения между България и Испания" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Нови възможности за развитие на българо-португалските отношения" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Възможности и перспективи за развитието на туризма в община Златоград" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Културно-исторически обекти в Североизточна България" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Поселищни проучвания в община Омуртаг" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на разказа „Viagem para dois” от Лидия Жорж сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Географска проекция на бедността и доходното неравенство в област Велико Търново" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) География на туристическите ресурси във Великотърновска област, Република България - научен доклд в съавторство с проф. Атанас Дерменджиев Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Българските културно-туристически обекти под егидата на ЮНЕСКО" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) “Algumas reflexões sobre transferências linguísticas – entre o ensino e a tradução, no contexto dos Estudos Portugueses na Universidade de Veliko Târnovo” Сборник от международна конференция март 2010 г. - Втора конференция по португалски език и португалоезични култури за Централна и Източна Европа, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Попова, Кремена (2010) Превод на научен доклад «Развитие на българското земеделие в Северен Централен регион» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад "Културно-географски конструкти на северната граница на България - река Дунав" Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на статията „Изключителното ландшафтно разнообразие в селските райони на Португалия, възможности за развитие - класифицираният винен регион Дору” Научно-методическо списание «География 21», издание на Главна редакция на Педагогическите Издания – Министерство на образованието и науката, брой 4

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад «България в Европа -ефективни партньорства за регионално развитие» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2009) Българско-португалски разговорник, второ преработено издание Издателство Грамма, Плевен

Попова, Кремена (2009) Превод на разказа „Verba volent scripta manent” от Жуау Агиар сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България, брой XI

Попова, Кремена (2004) Превод на стихове на португалския поет и писател Жузе Луиш Пейшоту Литературен вестник

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/