Публикации на преп. Микрула Василева Константинова


Константинова, Микрула (2018) Френско-Български и Българо-Френски речник (15 000 думи) Изд. Скорпио

Константинова, Микрула (2015) La traduction pratique dans l’enseignement universitaire годишник на департамент „Романистика и германистика" към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви

Константинова, Микрула (2011) Помагало с материали за кандидатстудентския прием по френски език Издателство на ВТУ

Константинова, Микрула (2011) La traduction littéraire et le cadre culturel сборник от международната конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Константинова, Микрула (2009) Френско-български речник в два тома Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2002) Френско-Български и Българо-Френски речник (608 стр.) Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2001) La France contemporaine - civilisation Изд. Бойка

Константинова, Микрула (1999) Френско-български речник (1336 стр.) Изд. Габеров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/