Публикации на преп. Райна Атанасова Ковачева


Ковачева, Райна (2018) "Средновековието", Кристин Сание Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2018) "Археологията", Жак Бомон Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”В. Търново

Ковачева, Райна (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2008) Lexique nominal, Première partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2002) Exercices de morphosyntaxe française Издателство Бойка, В. Търново

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Ковачева, Райна (1995) "Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/