Публикации на доц. д-р Любомир Янакиев Христов


Христов, Любомир (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]

Христов, Любомир (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm SMB, 2017

Христов, Любомир (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test SMB, 2016

Христов, Любомир (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system SMB, 2015

Христов, Любомир (2015) Математическо оптимиране Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Христов, Любомир (2013) Proof of the convergence theorem for the powers of the stochastic matrices under the detailed balance conditions Machines, Technologies, Materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 7/2013

Христов, Любомир (2013) Информационен критерий на Акаике за избор на модел Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2013

Христов, Любомир (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2013

Христов, Любомир (2013) On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains arXiv:1302.0654v3, 2013

Христов, Любомир (2013) Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains SMB, 2013

Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Христов, Любомир (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012

Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване. Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Христов, Любомир (2011) SOME APPLICATIONS OF THE EM-ALGORITHM Mayan readings of Union of Scientists in Bulgaria, Veliko Tirnovo 2011

Христов, Любомир (2011) ITERATIVE ЕAP PARAMETER ESTIMATION FOR SOME BINARY MODELS FROM THE ITEM RESPONSE THEORY NVU Scientific Conference, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2010) MONTE KARLO PARAMETER ESTIMATION FOR THE BINARY MODELS FROM THE ITEM RESPONSE THEORY NVU Scientific Conference, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2010) PARAMETER ESTIMATION FOR THE TWO-PARAMETER MODEL FROM THE ITEM RESPONSE THEORY Mayan readings of Union of Scientists in Bulgaria, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Христов, Любомир (2009) Методически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади Научна конференция с международно участие -25 години Педагогически факултет, 6 -7 ноември

Христов, Любомир (2009) Основен вероятностен модел в теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Христов, Любомир (2009) Математически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади 25 години Педагогически факултет на ВТУ, 2009

Христов, Любомир (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo

Христов, Любомир (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2007, Rousse, June 2007

Христов, Любомир (2007) EM Parameter Estimation for the Rasch Model 36–та пролетна конференция на СМБ, април 2007.

Христов, Любомир (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2007, Rousse, June 2007

Христов, Любомир (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете , Национална Научно–приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, В. Търново

Христов, Любомир (2006) Two–Parameter Logistic IRT Model with Latent Classes Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2006, Veliko Tarnovo

Христов, Любомир (2006) Класически анализ за надеждност на двоични тестове въз основа на две–параметричния логистичен модел, Национална Научно–приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, В. Търново 2006.

Христов, Любомир (2005) IRT Model with Personal Guessing Levels Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005, Varna

Христов, Любомир (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004, Rousse.

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.

Христов, Любомир (2002) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2002

Христов, Любомир (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's model and the Partial Credit Model International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2002

Христов, Любомир (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (1994) Data Base–application and realization with Microsoft Access 2.0 TEMPUS project S JEP 08081 94

Христов, Любомир (1992) Formation of ortographical habits using personal computer La langue et la litterature Francaisis dans la civillisation mondiale, V. Tarnovo, Novembre 1992

Христов, Любомир (1988) Application of personal computers for building Information sistem for High School Scientific conference of Veliko Tarnovo University. V.Tarnovo, 1988

Христов, Любомир (1987) Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem YUNS-87. V.Tarnovo 1987

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/