Публикации на д-р Даниела Анчева Пандулчева


Пандулчева, Даниела (2018) Поетичните текстове на Паневритмията от 1933 година до 1941 година: съпоставително изследване Петър Дънов, Учителя в културното пространство на България. Четвърта национална научна конференция, Варна, 2018

Пандулчева, Даниела (2018) Paneurhythmy as a method of physical education in university sports classes Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 314, pp. 2092 - 2096, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Пандулчева, Даниела (2017) Проучване на оценката на студенти за ефективността от обучението в две Еразъм интензивни програми с Паневритмия, творческо изразяване и тиймбилдинг Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ISSN:2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/