Публикации на гл.ас. д-р Галина Петрова Казакова


Казакова, Галина (2000) Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата Казакова, Галина. Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата. // сп. Социална медицина- СоцМед (София), 2000, 4, ( 11-15). ISSI 1310-1757

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/