Публикации на доц. д-р Мариана Спасова Йовевска


Йовевска, Мариана (2017) Конституционализмът като обществена мисъл и практика на Балканите България, българите и Европа - Мит, История, Съвремие, т. X, научна конференция на Историческия факултет, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2017, с. 135 - 151

Йовевска, Мариана (2016) Същност и съдържание на специализирания термин "конституционна дипломация" в руската политика на Балканите. "България, българите и Европа" т. IX, , научна конференция 31 октомври 2014, Университетско издателство :Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 51-59. ISBN 978-619-208-066-2

Йовевска, Мариана (2016) Политическата култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX век. – Международна конференция Societas classica. Култури и религии на Балканите и изтока VIII. Велико Търново, 6 ноември 2015 г., Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2016 г, с. 584-600 ISBN 978-619-208-060-0

Йовевска, Мариана (2015) Същност и съдържание на специализираните термини „конституционализъм“, „ конституция“, „конституционна епоха“, „конституционна цивилизация“. В конференцията на ИФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 1. 10. 2015 г. В конференцията на ИФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 1. 10. 2015 г.

Йовевска, Мариана (2015) Първите стъпки на руската дипломация за въвеждане на конституционално управление на Балканите. в сборника Юбилейна международна конференция за 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 1963-2013, 19 май 2013 г., секция Исторически факултет, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 457-481 ( диск с ISBN 978-619-208-002-0), с. 83-102.

Йовевска, Мариана (2015) Конституционализмът на Балканите в края на XVIII - началото на XIX век - обект на научно изследване. България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. VIII, научна конференция 30 октомври 2013, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 84-109 ISBN 978-954-524-996-9.

Йовевска, Мариана (2015) Републиката на Седемте острова – териториален обхват и конституционализиране (1798-1807). Балканите - Език, История, Култура, т. IV. Издателство "ИВИС", Велико Търново, 2015 г., с.121-130 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2015) Конституционализмът в Русия от края на XVIII и началото на XIX век, и влиянието му на Балканите „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ на 12 октомври 2012 на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и катедрата по Древни и класически езици и култури. (е-вариант- Societas classica Култури и религии на Балканите в Средиземноморието и Изтока VII, Поредица Д-р Никола Пиколо, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 457-481 ( диск с ISBN 978-954-524-996-9)

Йовевска, Мариана (2013) Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780-18.06.1813)” - В: Епохи XX, 2012, №1,с. 169-187. ISSN 1310-2141

Йовевска, Мариана (2013) Връзката между полската конституция от 1791 г. и конституирането на сръбската държава (1804-1813). В: Балканите – език, история, култура, т. III, Трета международна научна конференция Велико Търново 14-15 октомври 2011, Издателство „ИВИС“ Велико Търново, 2013, с. 123-152 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2013) Традиции и иновации по време на Първото сръбско въстание (1804-1813) – (е-вариант- България, Българите и Европа – Мит, История, съвремие, т. VI, научна конференция 28 октомври 2011, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2013, с. 277-296 ISBN 978-954-524-930-3).

Йовевска, Мариана (2013) Jovevska, M. Die Friedensverlag zwischen Вulgarien und Griehenland von 1919 und die bulgarische Presse. – In: Die Pariser Vororte-Vertrage im Spiegel der OEffentlichkait. Harold Groeller, Harold Heppner (Hg), Band 7, LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien 2013, p. 91- 100.

Йовевска, Мариана (2012) Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началото на XIX век. В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов 27 октомври 2010 г. , Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, с. 331- 357. ISBN 978-954-524-844-3

Йовевска, Мариана (2011) Първото сръбско въстание 1804-1813.Обзор на изворите. В: България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. IV. Научна конференция, Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, "България, земя на блажени..." Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 519—546. ISBN 978-954-524-776-7

Йовевска, Мариана (2011) С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис) В: Европейски измерения на Васил Левски. С. 2011, с. 45- 54.ISBN 978-954-776-013-4; COBISS.BG-ID 1237776356

Йовевска, Мариана (2009) Кара Георги и автократичният модел на управление в Сърбия (1804-1813). Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. ДИН Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2009, с. 139-155.

Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123

Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.

Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4

Йовевска, Мариана (2006) Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2006, 211 с. ; ISBN 954-524-497-6 :ISBN 978-954-524-497-1 ; COBISS.BG-ID 1045081060

Йовевска, Мариана (2005) Актуални европейски аспекти на Балканските конференции (1930-1933). Историческите приноси за процесите на интеграция след Втората световна война. 1. " СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, Съюз на учените в България Клон Велико Търново, Изд. “Фабер” В. Търново 2005 г., с. 140-144 или 2. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, с. 201-216.

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9

Йовевска, Мариана (2001) Етномалцинственият проблем в Косово: Към решение или към задънена улица? (Националните възприятия в международните отношения на Балканите). Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX век и евроатлантическата интеграция на България.. “Албатрос”, С., 2001, с. 122-129.

Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите (XIX-XXв.) . Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г. В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в. Изд. К. „Витал“ Велико Търново, Изд. 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8

Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите /XIX–XX в. / Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в.”, ИК Витал, Велико Търново, 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8

Йовевска, Мариана (1999) Балканските провинции на Хабсбургската държава, Граници и административно управление от края на X век до 1918 г. Балканските провинции на Хабсбургската държава, Издателство "ПИК", Велико Търново 1999, 255 с.;ISBN 954 736 023 X; COBISS.BG-ID 1035185380.

Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951

Йовевска, Мариана (1997) Мустафа Кемал в българската историография Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1 Издателство Антос, Шумен 1997, с. 167-177. ISSN 1310-9928

Йовевска, Мариана (1995) Документи из историята на Балканските народи (От началото на XX век до Втората световна война) Издателство "Абагар" - Велико Търново 1995, 144 с.. ISBN 954-427-103-1

Йовевска, Мариана (1995) Босна и Херцеговина през XIX-XX. Нации и национални взаимоотношения, Велико Търново 1995, 221 с. ISBN 954-799-517-0

Йовевска, Мариана (1994) Босна и Херцеговина Издателство на Българска академия на науките, София, 1994, 147 с. (от с. 88 до с.146, виж на с. 5) ISBN 954-430-256-5; COBISS.BG-ID 1027822308

Йовевска, Мариана (1992) Thrace in the Bulgarien and Greek Programmes of 1918 - 1919 Etudes balkaniques, (Sofija) 1992, n. 3/4, p. 48-62.

Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50. ISSN: 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364

Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158. ISSN: 0861-7945; COBISS. BG - ID: 1124242148.

Йовевска, Мариана (1982) Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923) Исторически преглед, 1982, кн. 4, с. 30-49. ISSN 0323-9748; COBISS. BG-ID:1119643364.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/