Публикации на проф. дфн Паисий Димитров Христов


Христов, Паисий (2017) Problemes de la transposition linguistique Editions universitaires europeennnes, Berlin, 286 с. ISBN: 978-3-639-65447-9

Христов, Паисий (2013) Тристан и Изолда Изтак-Запад, 349 с., ISBN:978-619-152-272-9

Христов, Паисий (2013) Жан-Франсоа Паро, Загадката на улица "Блан Манто" Колибри, 334 с., ISBN:978-954-529-964-3

Христов, Паисий (2012) Гийом Мюсо, Защото те обичам Изток-Запад, 234 с., ISBN: 978-619-152-002-2

Христов, Паисий (2012) Елен Карер д'Анкос, Русия между два свята Рива, 197 с., ISBN: 978-954-320-419-9

Христов, Паисий (2012) Мари дьо Франс, Куртоазни новели - Ле Изток-Запад, 215 с., ISBN: 978-619-152-127-2

Христов, Паисий (2010) Кретиен дьо Троа ПЕРЕСЕВАЛ или РАЗКАЗ ЗА ГРААЛА Превод от старофренски Паисий Христов Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Христов, Паисий (2010) Мишел РУШ : АТИЛА - НОМАДСКОТО НАСИЛИЕ РИВА

Христов, Паисий (2008) Марк ФЕРО : ИСТОРИЯ НА ФРАНЦИЯ РИВА

Христов, Паисий (2005) Grammaire transpositionnelle du francais Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Христов, Паисий (2003) Пресътворение V - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2003) Лилия Янева, Стъпки (хайку) Издателство ТИХ-ИВЕЛ

Христов, Паисий (2002) Пресътворение IV - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Пресътворение III - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Речник на френските синоними и антоними (382 стр.). ИК “Колибри”, София,

Христов, Паисий (2001) Речник на трудностите във френския език (564 стр.) ИК “Колибри”, София

Христов, Паисий (2000) Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.) Рива, София

Христов, Паисий (2000) Пресътворение II - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) За отрицанието в творчеството на Марина Цветаева (16 стр) Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (1999) Problemes de la transposition linguistique (242 стр.). Presses universitaires de Veliko Tirnovo

Христов, Паисий (1999) Анри МЕШОНИК : ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА Панорама плюс

Христов, Паисий (1997) Спрежение на френските глаголи (208 стр.; в съавторство със Силвия Вагенщайн) София, ИК “Колибри”

Христов, Паисий (1997) Гийом дьо Лорис, Жан дьо Мьон. Роман за Розата (622 стр.) “Народна култура”, София

Христов, Паисий (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ Литературна мисъл, 1997-1998 г., кн. 2, с. 146 - 170

Христов, Паисий (1995) Ритъмът при стихотворния превод (269 стр.). Библиотека Филология. ПИК, Велико Търново

Христов, Паисий (1995) L'analyse d'un texte poetique suffit-elle pour sa traduction? Linguistique du texte. Veliko Tirnovo, 1995, p. 135-143.

Христов, Паисий (1993) Personne grammaticale et personne lyrique dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire 70eme anniversaire du Departement d'etudes romanes. Universite de Sofia, 1993.

Христов, Паисий (1993) Le vers couronne l'oeuvre in Marguerite Yourcenar et les civilisations, Veliko Tirnovo,1993.

Христов, Паисий (1993) Помагало по френски правопис (в съавторство с Йорданка Крумова и Георги Попов) Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1993) Пресътворение - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (1992) Approche ideogenetique de la vision du monde a travers la phraseologie bulgare et francaise La langue et la litterature francaise dans la civilisation mondiale. Велико Търново,1992.

Христов, Паисий (1990) Les sonnets dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire (essai d'analyse formelle) Travaux de l'Universite de Veliko Tirnovo, tome 30, livre I, 1990.

Христов, Паисий (1989) De la valeur de langue des prefixes verbaux en francais Philologia, Faculte des langues classiques et modernes de l'Universite de Sofia, 1989, p. 54-66.

Христов, Паисий (1985) Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов. Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1982) Etudes de linguistique comparee Издателство на Великотърновския университет

Христов, Паисий (1982) Les fonctions de COMME Revue roumaine de linguistique, XXVII, 1, 1982, p. 71-77.

Христов, Паисий (1982) Reflexions sur la subordination des propositions circonstancielles en francais et en bulgare Sapostavitelno ezikoznanie, 1982, livre 1-2, p. 90-97.

Христов, Паисий (1979) Neutralisation des verbes fondamentaux ETRE, AVOIR et FAIRE Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 1, 1979, p. 21-26.

Христов, Паисий (1979) Problemes linguistiques de la traduction poetique (Un poeme d'Eminescu en trois langues etrangeres) Revue roumaine de linguistique, tome XXIV, 4, 1979

Христов, Паисий (1977) Distribution semantique des prefixes verbaux en francais moderne Revue roumaine de linguistique, tome XXII, 1, 1977, p. 43-61.

Христов, Паисий (1970) Etudes sur la structure des proverbes francais Travaux de l'Universite Cyrille et Methode de Veliko Turnovo, tome VIII, livre 1, 1970, p. 241-283.

Христов, Паисий (1967) Френски пословици (190 стр.) в съавторство с проф. Б. Николов, проф. П. Гълъбов, Киркор Папазян и др.; под редакцията на проф. Б. Николов. Издателство "Наука и изкуство", София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/