Публикации на доц. д-р Мирослава Маринова Петкова


Петкова, Мирослава (2019) Бонев, М., Петров, Л., М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12–14-годишни баскетболисти, които се подготвят за играта „Баскетбол 3 х 3". 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Петкова, Мирослава (2018) Алексиева, М., М. Петкова. Факторна структура на 9-годишни ученици след приложен игрови подход. 2018, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9

Петкова, Мирослава (2018) Петкова, М. Изследване на някои психически качества на 9-годишни ученици след прилагане на модел по подвижни игри. 2018, сп. Педагогически алманах, Том 26, бр. 1, стр. 43-47, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220 сп. Педагогически алманах, Том 26, бр. 1, стр. 43-47, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220

Петкова, Мирослава (2018) Алексиева, М., М. Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). 2018, изд. Ай анд Би, Велико Търново, 116 с., ISBN 978-619-7281-41-5, COBISS.BG-ID - 1286807524 116 с.,ISBN 978-619-7281-41-5,COBISS.BG-ID - 1286807524, изд. Ай анд Би, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2018) Petkova, M., M. Aleksieva. Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018, 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, с. 297-302, ISSN:1453-1194 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, с. 297-302, ISSN:1453-1194

Петкова, Мирослава (2018) Василев, В., М. Петкова. Изследване на спортната подготовка при 13-14-годишни бадминтонисти. 2018, сп. Педагогически алманах, Том 26, бр. 2, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 208-211, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, Том 26, бр. 2, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 208-211, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Петкова, Мирослава (2017) Павлова, П., М. Петкова. Изследване координационните способности и физическата дееспособност на 15-16 годишни ученици чрез средствата на кикбокса. 2017, МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 79-82, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852 МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 79-82, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852

Петкова, Мирослава (2017) Василев, В., М. Петкова. Влияние на заниманията по бадминтон върху скоростно-силовите качества на 10-годишни ученици. 2017, МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 83-87, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852 МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 83-87, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852

Петкова, Мирослава (2017) Алексиева, М., М. Петкова. Корелационни зависимости на показатели при 9-годишни ученици. 2017, сп. Спорт и наука, извънреден брой 2, София, с. 206-211, ISSN:1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 МНК „Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, сп. Спорт и наука, извънреден брой 2, София, с. 206-211, ISSN:1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2016) Петкова, М. Факторна структура на физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност на 7-годишни ученици. 2016, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с.152-155, ISBN 978-5-906888-03-7 XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с.152-155, ISBN 978-5-906888-03-7

Петкова, Мирослава (2016) Алексиева, М., М. Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол. 2016, изд. Ай анд Би, Велико Търново, 100 с., ISBN 978-619-7281-05-7, COBISS.BG-ID - 1279882468 100 с.,ISBN 978-619-7281-05-7, COBISS.BG-ID - 1279882468, изд. Ай анд Би, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2016) Алексиева, М., М. Петкова. Мотивация на ученици от начален етап за участие в организирани спортни занимания. 2016, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7 XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7

Петкова, Мирослава (2016) Алексиева, М., М. Петкова. Изследване интересите и отношението на ученици от начален етап към спортни занимания. 2016, сп. Педагогически алманах, Том 24, бр. 1, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 60-68, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1281363940 сп. Педагогически алманах, Том 24, бр. 1, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 60-68, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1281363940

Петкова, Мирослава (2016) Алексиева, М., М. Петкова. Корелационно-структурен модел на антропометричните признаци, физическата дееспособност и специфичната подготвеност при 8-годишни ученици. 2016, сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, ISBN 2534-9317, COBISS.BG-ID- 1281978852 сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, ISBN 2534-9317, COBISS.BG-ID- 1281978852

Петкова, Мирослава (2015) Петкова, М. Бадминтон – теория, методика, практика. 2015, изд. Ай анд Би, Велико Търново, 93 с., ISBN: 978-619-7281-00-2, COBISS.BG-ID- 1279864036 93 с., ISBN: 978-619-7281-00-2, COBISS.BG-ID 1279864036, изд. Ай анд Би, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2015) Алексиева, М., М. Петкова. Анализ на нивото на физическото развитие на 7-, 8- и 9-годишни ученици след приложен игрови подход при обучение по минибаскетбол. 2015, сп. Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1278844900 сп. Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1278844900

Петкова, Мирослава (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. 2015, сп. Спорт и наука, изв. брой 2, с. 49-58, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 Научна конференция ''Туризъм, алпинизъм, ориентиране и снежни спортове”, сп. Спорт и наука, изв. брой 2, с. 49-58, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2015) Петкова, М. Факторна структура на физическата дееспособност и психическите качества при ученици от начален етап на основна образователна степен след приложен модел по бадминтон. 2014, Юбилейна международна научна конференция “30 години педагогически факултет", 21 ноември – 2014 г., Редактор/доц. д–р Рени Хриистова–Коцева, Велико Търново, с. 543-547, ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140 Юбилейна международна научна конференция “30 години педагогически факултет”. Велико Търново, с. 543-547, ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140

Петкова, Мирослава (2015) Петкова, М., М. Алексиева. Особености на специфичната подготвеност на 8-9-годишни ученици. 2015, МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, ISBN 978-619-7281-01-9, COBISS.BG-ID 1281978852 МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, ISBN 978-619-7281-01-9, COBISS.BG-ID 1281978852

Петкова, Мирослава (2015) Petkova, M. Influence of Games module on speed-strength qualities 10-year-old students. 2015, 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, 19–20 of November 2015, Editor/professor PhD Marian Cretu, Pitesti, Romania, page 329-331, ISSN:1453-1194 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, ISSN:1453-1194, page 329-331

Петкова, Мирослава (2015) Petkova, М., M. Aleksieva. Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education. 2015, 8th Annual international conference: Physical education, sport and health,19–20 of November 2015, Editor/professor PhD Marian Cretu, Pitesti, Romania, page 326-328, ISSN:1453-1194 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, ISSN:1453-1194, page 326-328

Петкова, Мирослава (2015) Петкова, М., М. Алексиева. Установяване нивото на физическата дееспособност на 7-, 8- и 9-годишни ученици след приложен игрови подход. 2015, сп. Спорт и наука, изв. брой 5, с. 186-191, Ред. Станка Виденова и кол. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 Международна научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, сп. Спорт и наука, изв. брой 5, ISSN 1310-3393, с. 186-191, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2014) Петкова, Мирослава. Акценти в модулното обучение – игри и бадминтон. 2014, изд. Фабер, Велико Търново, 123 с., ISBN: 978-619-00-0157-7, COBISS.BG-ID - 1269362916 123 с., ISBN: 978-619-00-0157-7,COBISS.BG-ID - 1269362916, изд. Фабер, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2014) Петкова, М., С. Стефанов. Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон. 2014, сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1263321572 сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982

Петкова, Мирослава (2014) Цонкова, Димитринка, Мирослава Петкова. Дидактическо осигуряване на учебния процес по физическо възпитание и спорт. 2014, изд. Star Way, София, 209 с., ISBN 978-954-8685-23-8, COBISS.BG-ID - 1266739940 209 с., ISBN 978-954-8685-23-8, изд. Star Way, София

Петкова, Мирослава (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите. 2014, изд. Фабер, Велико Търново, 82 с., ISBN: 978-619-00-0156-0, COBISS.BG-ID - 1269277924 82 с., ISBN: 978-619-00-0156-0, изд. Фабер, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2014) Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на показатели за физическа подготвеност при 9-10-годишни бадминтонисти и баскетболисти. 2014, II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, 29 ноември 2013 г., Редактор/ проф. д–р Валентин Гоев, УНСС, София, с. 283-290, ISBN 978-954-644-581-0 II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, София, с. 283-290, ISBN 978-954-644-581-0

Петкова, Мирослава (2014) Петкова, М., И. Илчев. Сравнителен анализ на физическата дееспосбност при 10-годишни ученици от гр. Велико Търново и гр. Русе, занимаващи се с бадмитон. 2014, сп. Педагогика, бр. 3, София, с. 412-418, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1265192676 сп. Педагогика, бр. 3, София, с. 412-418, ISSN 0861-3982

Петкова, Мирослава (2014) Алексиева, М., М. Петкова. Проследяване проявлението на психически качества при 9-10- годишни момчета след прилагане на нова методика по минибаскетбол и бадминтон. 2014, сп. Спорт и наука, бр. 1, София, с. 35-42, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 1, София, с. 35-42, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2014) Петкова, М. Повишаване ефективността на обучение при модул “Туризъм” в начален етап на основна образователна степен. 2014, сп. Педагогика, София, с. 63-66, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1263320292 сп. Педагогика, София, с. 63-66, ISSN 0861-3982

Петкова, Мирослава (2013) Алексиева, М., М. Петкова. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро "спортни игри" при ученици от начален етап на основната образователна степен. сп. Спорт и наука, изв. бр. 3, София, с. 170-176, 2013, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 сп. Спорт и наука, изв. бр. 3, София, с. 170-176, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2013) Цонкова, Д., М. Петкова. Професионална реализация и компетентност на спортни педагози, обучавани във “ВТУ Св. св. Кирил и Методий”. 2013, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, Редактор/доц. д–р Димитринка Цонкова, Враца, с. 170-175, ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID - 1274513892 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, с. 170-175, ISBN 978-954-9689-79-2

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, М. Корелационна структура на физическата дееспособност и психическите качества на 9-10 годишни ученици след оказано експериментално въздействие по бадминтон. 2013, Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Редактор/доц. д–р Рени Христова–Коцева, Велико Търново, с. 533-537, ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860 Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 533-537, ISBN 978-619-208-001-3

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, М., И. Илчев. Изследване на някои психически качества на 10-годишни бадминтонисти от гр. Велико Търново и гр. Русе след прилагане на нова методика. 2013, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 74-79, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 74-79, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, М., К. Крумова–Цончева. Възможности на играта бадминтон за подобряване на физическата дееспособност и психическите качества при ученици от начален етап на основна образователна степен. 2013, Сборник научни статии “Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012”, Редактор/ доц. д–р Диана Тимова, Велико Търново, с. 94-99, ISBN 978-954-400-872-7, COBISS.BG-ID - 1255468004 Сборник научни статии “Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012”, Велико Търново, с. 94-99, ISBN 978-954-400-872-7, COBISS.BG-ID - 1255468004

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, Мирослава. Оптимизиране на физическото развитие, физическата дееспособност и психическите качества при ученици от начален етап на основна образователна степен. 2013. Научна степен: ОНС "доктор", Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура), Диплома: No ВТ-13 4-0047/Издадена на 04. 07. 2013 година, Научен ръководител: проф. дн. Валентина Маргаритова Научно жури: проф. д-р Петър Банков - рецензент, доц. д-р Димитринка Цонкова – председател и рецензент, проф. дн Валентина Маргаритова - член, проф. дн Антоанета Момчилова - член, доц. д-р Елеонора Милева – член, COBISS.BG-ID - 1279088356 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петкова, Мирослава (2013) Петкова Мирослава, Милена Алексиева. Игрите в началното училище. 2013, изд. Фабер, Велико Търново, 157 с., ISBN: 978-954-400-953-3, COBISS.BG-ID - 1258090212 157 с., ISBN: 978-954-400-953-3, изд. Фабер, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, М., С. Стефанов. Исследование качеств внимания учеников ІV класса после примененной модели обучения. 2013, VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”,17-18 май, 2013г., Редактор/Блюменштейн В. Ю., д.т.н., профессор, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9 VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9

Петкова, Мирослава (2013) Петкова, М. Примерный план-график распределения учебного содержания модуля “бадминтон” для ІV класса. 2013, VІ международная научная конференция “Иновации в технологиях и образовании”, 17-18 май, 2013г., Редактор/Блюменштейн В. Ю., д.т.н., профессор, г. Белово, Россия, с.188-191, ISBN 978-5-89070-921-9 VІ международная научная конференция “Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.188-191, ISBN 978-5-89070-921-9

Петкова, Мирослава (2013) Крумова-Цончева, К., М. Петкова, Н. Първанов. Оптимизиране на силовата подготовка на подрастващи гимнастици чрез използване на упражнения с ластици. 2013, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, Редактор/доц. д–р Димитринка Цонкова, Враца, с. 279-284, ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID - 1274513892 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, Редактор/доц. д–р Димитринка Цонкова, Враца

Петкова, Мирослава (2012) Петкова, М., В. Маргаритова. Установяване на корелационните зависимости между физическите и психическите качества на 9-10 годишни ученици след приложен модел по подвижни игри. 2012, МНК „Кинезиология - 2012”, Редактор/проф. д–р Людмил Петров, Велико Търново, с. 163-166, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 МК „Кинезиология - 2012”, Велико Търново, с. 159-162, ISSN 1313-244X

Петкова, Мирослава (2012) Петкова, М. Факторна структура на физическото развитие, физическата дееспособност и психическите качества на 9-10 годишни ученици след обучение по подвижни игри. 2012, МНК "Кинезиология – 2012", Редактор/проф. д–р Людмил Петров, Велико Търново, с. 157-162, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция - Кинезиология’ 2012, Велико Търново, с. 153-158, ISSN 1313-244X

Петкова, Мирослава (2012) Петкова, М. Подвижните игри в системата на игровата дейност при учениците от начален етап на основна образователна степен (по литературни данни). 2012, Сборник научни статии “Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта”, Редактор/доц. д–р Димитър Давидов, Велико Търново, с. 48-57, ISBN 978-954-400-636-5 Сборник научни статии “Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта”, Велико Търново, с. 48-57, ISBN 978-954-400-636-5

Петкова, Мирослава (2012) Петкова, М. Влияние на модел за обучение по бадминтон върху физическата дееспособност и психическите качества на 9-10 годишни ученици. 2012, сп. Спорт и наука, бр. 2, София, с. 109-116, Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 2, София, с. 109-116, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID - 1121090276

Петкова, Мирослава (2011) Петкова, М., К. Крумова–Цончева. Изследване на емоционалното състояние на студенти при занимания по подвижни и спортноподготвителни игри. 2011, МНК "Кинезиология – 2011", Редактор/проф. д-р Людмил Петров, Велико Търново, с. 229-233, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция – Кинезиология' 2011, Велико Търново, с. 229-230, ISSN 1313-244X

Петкова, Мирослава (2011) Петкова, М. Анализ на физическа дееспособност и психически качества на 9-10 годишни ученици след приложен модел по подвижни игри. 2011, МНК "Кинезиология – 2011", Редактор/проф. д–р Людмил Петров, Велико Търново, с. 224-228, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция – Кинезиология' 2011, Велико Търново, с. 224-228, ISSN 1313-244X

Петкова, Мирослава (2011) Петкова, М. Оптимизиране на двигателните и координационни способности на учениците от начален етап на основна образователна степен чрез подвижни игри. 2011, РУ "Ангел Кънчев", Научни трудове, Том 50, серия 8.2, Физическо възпитание и спорт, Редактор/ проф. д-р Ангел Смрикаров, с. 100-104, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1245237988 РУ "Ангел Кънчев", Научни трудове, Том 50, серия 8.2, Физическо възпитание и спорт, с. 100-104, ISSN 1311-3321

Петкова, Мирослава (2011) Крумова-Цончева, К., М. Петкова. Специална физическа подготовка в спортната гимнастика. 2011, МНК "Кинезиология – 2011", Редактор/проф. д-р Людмил Петров, Велико Търново, с. 188-191, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 МНК "Кинезиология – 2011", Велико Търново

Петкова, Мирослава (2010) Петкова, М. Влиянието на подвижните и спортноподготвителни игри върху развитието на двигателните качества при 9-10 годишни ученици. 2010, сп. Спорт и наука, изв. бр. 4 , с. 336-342, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, изв. бр. 4 , с. 336-342, ISSN 1310-3393

Петкова, Мирослава (2009) Петкова, М. Някои аспекти в обучението по бадминтон за начинаещи. 2009, сп. Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 147-151, ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1235207652 сп. Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 147-151, ISSN 1310-358X

Петкова, Мирослава (2009) Петкова, М., Е. Кънчева. Примерно поурочно разпределение на модул “Спортни игри” – бадминтон, за прогимназиален етап на основна образователна степен. сп. Педагогически алманах, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 168–173, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235210212 сп. Педагогически алманах, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Петкова, Мирослава (2009) Петкова, М. Развиване на скоростно-силови качества чрез подвижни игри при ученици ІІ клас. 2009, Научна конференция с международно участие - 25 години Педагогически факултет, 6-7 ноември, 2009 г., Редактор/ доц. д-р Розалия Кузманова Карталова, Велико Търново, с. 605-610, ISBN 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644 Научна конференция с международно участие - 25 години Педагогически факултет, Велико Търново, с. 605-610, ISBN 978-954-400-422-4

Петкова, Мирослава (2009) Кънчева, Е., М. Петкова. Интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия. сп. Педагогически алманах, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 147–153, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235210212 сп. Педагогически алманах, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Петкова, Мирослава (2008) Петкова, М. Необходимостта от изменения в правилата на играта по бадминтон. 2008, МНК "Кинезиология – 2007", Редактор/доц. д–р Людмил Петров, Велико Търново, с. 224-225, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция – Кинезиология' 2007, Велико Търново, с. 224-225, ISSN 1313-244X

Петкова, Мирослава (2007) Гърдева (Петкова), М. Бадминтонът - неплажен вид спорт. 2007, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Редактор/ доц. д–р Димитринка Цонкова, Враца, с. 218-221, ISBN 978-954-775-799-8 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 218-221, ISBN 978-954-775-799-8

Петкова, Мирослава (2007) Гърдева (Петкова), М. Към проблема за средствата използвани в заключителната част на урока по физическо възпитание и спорт в началната училищна възраст. 2007, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Редактор/доц. д–р Димитринка Цонкова, Враца, с. 68-72, ISBN 978-954-775-799-8 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 68-72, ISBN 978-954-775-799-8

Петкова, Мирослава (2005) Петров, Л., Н. Първанов, М. Петкова (Гърдева), С. Стефанов. Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета. 2005, Сб. Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Ред. Колегия: доц. Пламен Легкоступ и др., Велико Търново, с. 310-312, ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 Сб. Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Ред. Колегия: доц. Пламен Легкоступ и др., Велико Търново

Петкова, Мирослава (2004) Гърдева (Петкова), М. Бадминтонът в часовете по физическо възпитание и спорт. 2004, Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, 15–17 октомври 2004 г., Редактор/ проф. дпн Пламен Легкоступ, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608 Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608

Петкова, Мирослава (2002) Алексиева, М., М. Гърдева (Петкова), Т. Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол. Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 42-44. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка

Петкова, Мирослава (2002) Йотов, Й., Д. Цонкова, М. Гърдева (Петкова). Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002,

Петкова, Мирослава (2002) Алексиева, М., М. Гърдева (Петкова). Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол - мъже. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 251-254. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/