Публикации на доц. д-р Йордан Нешов Йотов


Йотов, Йордан (2007) Обучението по физическо възпитание и спорт и връзкаота с чуждоезиковото обучениеи Кинезиология 2007 В.Търново

Йотов, Йордан (2005) Издръжливостта като част от всестранната физическа подготовка на ученика Сборник доклади Враца, 2005 , Педагогически приноси в памет на проф. Михаил Герасков 243- 251 стр.

Йотов, Йордан (2005) Средствата за развитие на силовите възможности в структурата на тренировъчния процес при бягането на средни и дълги разстояния Сборник доклади по повод 40 години ВТУ университетско издателство 2005 г

Йотов, Йордан (0) Аспекти на връзката между физическоко възпитание и възпитанието в родолюбие Европейски стандартни в спортното образование, Враца 2007 г 190-199 стр

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/