Публикации на доц. д-р Тодорка Николова Николова


Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Технологии. Учебно помагало за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2008) Книгата за учителя по технологии - VІІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии - учебник за VІІ клас. издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии. Учебно помагало за 8. клас Варна, Изд. "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2007) Учебник по "Домашна техника и икономика" - VІ клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2007) Учебно помагало по "Домашен бит и техника" - VІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Домашна техника и икономика - учебник V клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Книга за учителя по "Домашна техника и икономика" - V клас. издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2005) Учебник по домашен бит и техника ІV клас Варна

Николова, Тодорка (2005) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІV клас Варна

Николова, Тодорка (2005) Аспекти на технологичното обучение по проект “Интеграция на ромското население” В. Търново

Николова, Тодорка (2004) Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника В. Търново

Николова, Тодорка (2004) Учебник по домашен бит и техника ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2004) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Учебник по домашен бит и техника ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/