Публикации на доц. д-р Георги Йорданов Проданов


Проданов, Георги (2014) Биологична психология Пловдив

Проданов, Георги (2011) Хигиена и здравно образование гр. Пловдив

Проданов, Георги (2010) Сексология за всички Пловдив

Проданов, Георги (2009) Биологична психология Пловдив

Проданов, Георги (2006) Аспекти на здравното образование гр. В.Търново

Проданов, Георги (2005) Педагогическа сексология гр. В.Търново

Проданов, Георги (2004) Хигиена и здравно възпитание гр. В.Търново

Проданов, Георги (2004) Най-голямото богатство гр. В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/