Публикации на доц. д-р Галя Спасиянова Данчева


Данчева, Галя (2006) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура” (4 -5 г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2006) Образователно направление “Игрова култура”. В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5 годишни деца Велико Търново

Данчева, Галя (2005) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Изкуства. Художествено пресъздаване и изразителност” (5 – 6-г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2005) Образователно направление “Изкуства. Художествено пресъздаване и изразителност”. В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6 годишни деца Велико Търново

Данчева, Галя (2005) Моливко. Христоматия – художествени текстове за подготвителна група на детската градина Велико Търново

Данчева, Галя (2004) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура и пресъздаване” за подготвителна група на детската градина Велико Търново

Данчева, Галя (2004) Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2003) Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Куклен театър в детската градина, в училище, вкъщи Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (1999) Техника на говора в българското училище (Историко-педагогически аспекти) Велико Търново

Данчева, Галя (1998) Детски поетичен календар Велико Търново

Данчева, Галя (1996) Забавна азбука Велико Търново

Данчева, Галя (1996) Моят календар - 1997 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/