Публикации на ас. Пепо Денчев Дочев


Дочев, Пепо (2011) Малка детска песнопойка УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2010) Странджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2010) Шопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2009) Родопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2009) Пирински песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2007) Зажени се младо момче УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2007) Добруджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2006) Насред село тъпан бие УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2006) Завило се вито хоро УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2005) Четири концертни фолк картини за струнен квартет УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2004) Избрани стари и по-нови градски песни, танга и народни песни издателство "Фабер"

Дочев, Пепо (2003) Песничка за мен, песничка за теб УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/