Публикации на доц. д-р Клара Евлогиева Мечкова


Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие. Пловдив: Астарта, 2018, 291 с. ISBN 978 – 954 - 350-265-3 COBISS.BG-ID 1288298724 Пловдив: Астарта, 2018, 291 с. ISBN 978 – 954 - 350-265-3 COBISS.BG-ID 1288298724

Мечкова, Клара (2016) On Triphony – Knowns and Unknowns. Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 55-th Annual Science Conference of Ruse University SMART SPECIALIZATION - INNOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION. Technical editor: Yuksel Aliev. Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 2016, s. 324-327. print ISSN 1311-3321 (print) Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 55-th Annual Science Conference of Ruse University SMART SPECIALIZATION - INNOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION. Technical editor: Yuksel Aliev. Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 2016, s. 324-327. print ISSN 1311-3321 (print)

Мечкова, Клара (2013) Византийското осмогласие като израз на богословското разбиране за събитие и безсмъртие. Сборник доклади от международна научна конференция "Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)". Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (13–14 май 2011). Редактори: Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 131 - 142. ISBN 978-954-07-36-921 Сборник доклади от международна научна конференция "Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)". Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (13–14 май 2011). Редактори: Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 131 - 142. ISBN 978-954-07-36-921

Мечкова, Клара (2013) Трифонията. – Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2013, 3-4, с. 25- 40. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156 Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2013, 3-4, с. 25- 40. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156

Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. В. Търново: АБАГАР, 2009, 230 с. ISBN 978-954-427-850-2 COBISS.BG-ID 1231216868 В. Търново: АБАГАР, 2009, 230 с. ISBN 978-954-427-850-2 COBISS.BG-ID 1231216868

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие. – Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2008, 3-4, с. 60-87. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1182495716 Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2008, 3-4, с. 60-87. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1182495716

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением". - Духовна култура, 2003, 8, с. 7-15. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1162274276 Духовна култура, 2003, 8, с. 7-15. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1162274276

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично. - Българско музикознание, 2000, 2, с. 63-70. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1142896356 Българско музикознание, 2000, 2, с. 63-70. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1142896356

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично. - Музикални хоризонти, извънреден брой, 1993, с. 104-107. print ISSN 1310-0076 Музикални хоризонти, извънреден брой, 1993, с. 104-107. print ISSN 1310-0076

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков. - Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. print ISSN 0204-823X Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. print ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски. - Музикални хоризонти, 1988, 17–18, с. 31-36. print ISSN 1310-0076 Музикални хоризонти, 1988, 17–18, с. 31-36. print ISSN 1310-0076

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/