Публикации на проф. д-р Багрелия Събчева Борисова


Борисова, Багрелия (2013) Непознатата позната. Съвременна нидерландскоезична литература УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Борисова, Багрелия (2012) "Охранителят", Петер Терин МД "Елиас Канети" Русе

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/