Публикации на гл.ас. д-р Ива Николова Шишкова


Шишкова, Ива (2016) Постмодерната публична сфера, политическата власт и медиите „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“, единадесета национална конференция по етика, София, 2015, Фондация "Солидарно общество", София, 2016, с. 161-175, ISBN 978-619-160-604-7

Шишкова, Ива (2014) Диалогът между медиите и човека Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-985-3.

Шишкова, Ива (2014) Българската медицина и европейските етични стандарти – медийни отражения Европейските етични стандарти и българската медицина, сборник статии, С., 9-та национална конференция по етика, Издател Български лекарски съюз, с. 305-312.,Съставители и научна редакция: доц. д-р Емилия Маринова проф. д-р Сашка Попова, София, Медицински университет - София, ISBN ISBN 9786199022511

Шишкова, Ива (2014) Медии и корупция Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, изд. "Ахат", 2014 г., с. 139-168, ISBN 978-954-9664-65-2

Шишкова, Ива (2014) Медия-тероризмът Том I • Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, издателство "Ивис", 2014 г., с. 250-262, ISBN: 9789542968894

Шишкова, Ива (2013) Етически и правни регулации в медиите С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, с.95-105, ISBN 978-954-644-458-5

Шишкова, Ива (2012) Аспекти на медийната етика С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, 369-376 с., ISBN 978-954-644-347-2

Шишкова, Ива (2012) Медиатизираният преход „Безпътица и конфликти“, ИК „Ахат“, гр. Русе, 2012, с. 112-123, ISBN: 978-954-9664-50-8.

Шишкова, Ива (2011) Масмедиите в модерното общество Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011., съставител Вихрен Бузов, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ISBN 978-954-524-806-1

Шишкова, Ива (2011) Моралът в масмедиите Нравствената деградация, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК "Ахат", 2011 г., с. 149-159, ISBN 978-954-9664-41-6

Шишкова, Ива (2011) Медиаморфозата и модерният социум „Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, ISBN 978-954-524-806-1.

Шишкова, Ива (2009) Медии и морал – мисия (не)възможна „Моралът в българските медии“, VІ научна конференция по етика, София, 2009.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/