Публикации на доц. Георги Минчев Георгиев


Георгиев, Георги (2016) Приблизително безкрайно

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/