Публикации на доц. д-р Стоян Христов Денев


Денев, Стоян (2018) Денев, Стоян, Милена Алексиева. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018, Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева , с. 49-56, ISSN: 2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018 с. 49-56, ISSN: 2534-9317

Денев, Стоян (2018) Denev, St. Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, Ред. Prof. dr ALEKSANDRA Vidoviс, с. 235-239. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018. с. 235-239. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2018) Denev, St., M. Aleksieva. Establishment of the current physical development of children with special educational needs, MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, Ред. Prof. dr ALEKSANDRA Vidoviс, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. Аз преподавам футбол. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, 103 стр. ISBN: 978-619-7281-36-1; COBISS.BG-ID 1286869988 „Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, 103 стр. ISBN: 978-619-7281-36-1

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. Футболът в училище – варианти за обучение. Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст., Л. Петров, М. Димитров. Рекреативни спортове на вода – ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISBN: 978-619-7281-19-4 „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISBN: 978-619-7281-19-4

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. Влияние на началното обучение по футбол върху физическата дееспособност на 6-7-годишни деца. XI Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 280, Белово, , Рoссия, Ред. Кречетов Андрей Александрович. ISBN 978-5-906888-02-0 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 280, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. Вариативност при физическата дееспособност на 8-9-годишни ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева, стр. 19-23 ISSN:2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2017) Denev, St., M. Aleksieva. PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES. Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, Skopje, R. Macedonia, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL]; COBISS.MK-ID 105404938 Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2016) Денев, Ст., М. Алексиева, Ст. Беломъжева. Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4; COBISS.BG-ID 1279866084 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2016) Денев, Ст., М. Алексиева. Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева , стр. ISBN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852 сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. стр. ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Денев, Ст. Анализ на физическото развитие при деца с интелектуални затруднения. Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo, Русия 2016 г. Ред. Ковалев Владимир Анатольевич. Ч. 3. с. стр. 271-276, ISBN 978-5-906888-02-0 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 271-276, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания, В. Търново: „Ай анд Би“, 2015, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3; COBISS.BG-ID 1279884772 „В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева. Анализ на специфични баскетболни способности при момичета с интелектуални затруднения. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2015. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 185 - 190, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284 сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ"Св. Климент Охридски" София, 2015. с. 185 - 190, ISSN: 1314-2275

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева. Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения. Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ , В. Търново: ВТУ, 2015, Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева, с. 120 ISBN 978-619-728-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ , В. Търново: ВТУ, 2015, стр. 120 ISBN 978-619-728-01-9

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, 2014, бр. 5, Ред. Станка Виденова и кол., стр. 122-128, София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 122-128, София, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, 2014, бр. 5, Ред. Станка Виденова и кол., стр. 102-107. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2014, бр. 5, стр. 102-107. София, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст., М. Алексиева. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 2014 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014, Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 209 - 215 ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст., м. Алексиева. Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер”, Ред. проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст., М. Алексиева, Св. Стефанов, М. Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер”, Ред. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, с. 462-473, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 462-473, ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. Физическо развитие и специфична подготвеност при деца с интелектуални затруднения при приложена специализирана методика по футбол. 2014, 167 стр. Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Диплома No/дата: ВТ-15 4-0011 / 22.01.2015; Научен ръководител: проф. д-р Йордан Иванов, Рецензенти: проф. д-р Росица Църова, проф. д-р Милена Алексиева; COBISS.BG-ID 1282017508 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2014, Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Диплома No/дата: ВТ-15 4-0011 / 22.01.2015

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. Физическо развитие и специфична подготвеност при деца с интелектуални затруднения при приложена специализирана методика по футбол. (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор"Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ) 2014, 36 стр. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2014, Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по

Денев, Стоян (2013) Денев, Ст., М. Алексиева. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3

Денев, Стоян (2012) Денев, Ст., М. Алексиева, Св. Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe. IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 144 - 149 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2011) Денев, Ст., М. Алексиева, Св. Стефанов, М. Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 209-213 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2011) Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева. Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 252. ISBN 987-954-9689-59-4; COBISS.BG-ID 1239315940 Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 987-954-9689-59-4

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Ред. Веселина Петров, с. 76-83 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240083172 Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, Ред. Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4

Денев, Стоян (2008) Денев, Ст., М. Алексиева. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008, Ред. Станка Виденова и кол., с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008 с. 86-100 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Е. Иванов, Хр. Христозов. РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА”. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007, Ред. Людмил Петров Иванов с. 250-253 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007, Ред. Людмил Петров Иванов с. 246-249 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. Ред. Людмил Петров Иванов, с. 102-105 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Св. Стефанов. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Л. Петров. Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2004) Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева и кол. Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 214. ISBN 954-9689-18-2; COBISS.BG-ID 1244112868 Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/