Публикации на доц. д-р Костадин Георгиев Млячков


Млячков, Костадин (2018) По повод представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячков, Костадин (2017) Мозъчна атака (брейнсторминг) – интерактивен метод за решаване на художественотворчески проблеми и задачи. Сб. от Трета международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, 01-02 декември 2016 г., Велико Търново, ФИИ; УИ. „Св. св. „Кирил и Методий”, 2017, с. . ISBN 978-619-208-141-6

Млячков, Костадин (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 6-ти клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 8-ми клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2017) Индивидуалният подход в обучението по рисуване в българската образователна система. Сб. научни трудове от конференция "Иновации в образованието", Шумен, 27-29 октомври 2017 г. Ред. Г. Янкова. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, т. ХХІ D, с. 355-364. ISSN 1314-6769 Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски"

Млячков, Костадин (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016 Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячков, Костадин (2016) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 5-ти клас. Изобразително изкуство за 5. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячков, Костадин (2014) По повод 40-годишнината на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – представяне на една от основополагащите катедри – катедра „Рисуване”. списание "Пламък" бр. 2/2014 г.

Млячков, Костадин (2013) Костадин Млячков - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячков, Костадин (2013) Представяне на художника-педагог Костадин Млячков в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Млячков, Костадин (2005) Хабилитационен труд на тема "Рисунката като самостоятелна художествена творба". Научна област 8. Изкуство, професионално направление 8.2. Изкуствознание и изобразително изкуство (Рисуване) София, Национална художествена академия

Млячков, Костадин (0) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. гр. Тутракан, ГХГ

Млячков, Костадин (0) Съвременни стратегии за обучението на студентите от специалност „Изящни изкуства – Рисуване и интермедия” – интерактивни методи и техники. Сб. от Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще”, 24-25 ноември 2017 г., Велико Търново, ФИИ Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/