Публикации на проф. дн Антоанета Ангелова Анчева


Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Сб. Международна научна конференция, посветена на 85-годишнината на проф. дизк Валентин Ангелов, ВТУ, В: Сб. „Изкуство и живот“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2015, 280 с.

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Сб. 50 години АМТИИ, 2015

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“ http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).

Анчева, Антоанета (2012) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Юбилеен каталог. УИ „Св.св Кирил и Методий”, 2012

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Юбилеен каталог. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2007, 230 с.

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с.

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Юбилеен сборник – 40 г. ВТУ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2003, стр. 15

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с.

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62.

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов Сб. Дечко Узунов - художникът и педагогът. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, т.5 /26/, кн. 10, 2000, с. 27-39.

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274.

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с.

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с.

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Сб. Българистични и славистични изследвания, В. Търново, 1991, с. 162-169.

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130.

Анчева, Антоанета (0) Екоршето – естетическа програма и метод на пластичната анатомия“ Сб. „Теоретични аспекти на визуалното изкуство“, УИ „Св. св. Кирил и Методий

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/