Публикации на доц. д-р Красимира Борисова Друмева


Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Друмева, Красимира (2019) Reflections The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 137, стр. 35-38, ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2018) По повод самостоятелна изложба – акция „Плакатът – изкуството на улицата“, Велико Търново, 24-30 май 2018 Градско пространство на бул. "Васил Левски", http://www.designkd.com/, ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. Изложбени зали "Р. Михайлов", Велико Търново (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков”, Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерия на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново 2018, рекламни страници с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Друмева, Красимира (2018) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Списание Polygrafiа 2’2018, с. 43-47. ISSN 0204—9953

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268, част от хабилитационният труд „Посткомерсиални трансформации в графичния дизайн - Креативност, комуникация и концепция” за участие в конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации) ДВ бр. 36/27.04.2018 г. Рецензенти: проф. Христо Маринов Цацинов и проф. Божидар Евгениев Йонов

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2017) The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, Poland, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2017, pp. 37 - 38. ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2017) „Factors that block creative thinking“ Сборник от международна научна конференция “World from the Art Perspective, Art from the World Perspective. Challenges of contemporary visual education”, 19-20 October 2017, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Полша

Друмева, Красимира (2017) "Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама" Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2017, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с.223-233. ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID 1284937188

Друмева, Красимира (2017) По повод участие в The Triennial Ekoplagát ´17 – Международна изложба и конкурс за плакати на тема опазване на природата и околната среда, Музей на изкуството в Жилина, Словакия Участие с две творби "Conserve!", "Water". 29th June - 27th August 2017, Museum of Art in Žilina. Организатори: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Malá Fatra National Park Administration in Varín Carpathian Wetlands Initiative. Издаден каталог ISBN 978-80-8184-049-4

Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, 01‐02 декември, Издателство: ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 79-87, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, Издател: Принт енд Пъблишинг ООД, 2016, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732

Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868

Друмева, Красимира (2016) „Design with a Smile“ „Taking a Line for a Walk. Assignments in design education“. Spector Books, Leipzig, 2016, pp. 77. ISBN: 978-3-95905-081-4

Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564

Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, 2015, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308

Друмева, Красимира (2015) По повод участие в XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово. 16 май - 30 септември 2015 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Обичам да чета I", "Обичам да чета II". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISSN 978-954-8714-43-3, COBISS.BG-ID - 1270466020

Друмева, Красимира (2014) По повод участие в Национална традиционна изложба на художниците – педагози 2014 Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново. Участие с две творби "Обелиск I", "Обелиск II". Организатори: Министерство на образованието и науката, Представителството на СБХ - Велико Търново и Община Велико Търново.

Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509

Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, 2014, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204

Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9

Друмева, Красимира (2013) „Basic aspects of typography in designing a web page” Участие в международна научна конференция „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT“ in Kaunas University of Applied Sciences Justinas Vienožinskis faculty of art, 22 November 2013, Kaunas

Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013,с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708

Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2013) По повод участие в XXI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 18 май - 30 септември 2013 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Храна за цял живот", "Намери ме". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Носител на наградата на министерството на културата в раздел ПЛАКАТ. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-41-9, COBISS.BG-ID. 1255021028

Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142

Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2011) По повод участие в XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 21 май – 30 септември 2011 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Намери своя път", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-37-2, COBISS.BG-ID 1244348900

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Друмева, Красимира (2009) По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“ Участие с три творби "Кирилица", "Намери ме", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID 1230174948

Друмева, Красимира (2007) По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с три творби: "Не пожелавай", "Чревоугодничество", "Лъжи". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация ISBN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID 1243847140

Друмева, Красимира (2004) По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6". Участие с два плаката. Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. Публикация в каталог COBISS.BG-ID 1042797028

Друмева, Красимира (2003) По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г. Участие с две творби "Страната на обещанията", "Потребител". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 954-8714-0, COBISS.BG-ID 1227387364

Друмева, Красимира (2001) По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София. Участие с една творба "Музика". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/