Публикации на доц. д-р Красимира Борисова Друмева


Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Друмева, Красимира (2018) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Списание Polygrafiа 2’2018, с. 43-47. ISSN 0204—9953

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново, с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Друмева, Красимира (2017) "Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама" Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 20-21 ноември 2015, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с.223-233. ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID 1284937188

Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2017) The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, 2017, Poland, pp. 37 - 38. ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2017) „Factors that block creative thinking“ Сборник от международна научна конференция “World from the Art Perspective, Art from the World Perspective. Challenges of contemporary visual education”, 19-20 October 2017, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Полша

Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732

Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868

Друмева, Красимира (2016) „Design with a Smile“ „Taking a Line for a Walk. Assignments in design education“. Spector Books, Leipzig, 2016, pp. 77. ISBN: 978-3-95905-081-4

Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 01‐02 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6

Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564

Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308

Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509

Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204

Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9

Друмева, Красимира (2013) „Basic aspects of typography in designing a web page” Участие в международна научна конференция „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT“ in Kaunas University of Applied Sciences Justinas Vienožinskis faculty of art, 22 November 2013, Kaunas

Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708

Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142

Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/