Публикации на доц. д-р Милен Петков Джановски


Джановски, Милен (2018) В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Джановски, Милен (2015) „Началото на арт групите в българското изкуство 1984 – 2000 година” статия – Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.85-95, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановски, Милен (2015) «Илюстрации Никола Хаджитанев» – монография - 116 страници Абагар АД, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-168-121-1

Джановски, Милен (2015) „Лендарт – една от посоките на развитие на българското изкуство” Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий. ", 29 април 2015, електронен сборник, 221с., с.186-190, ISBN 978-619-208-040-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/