Публикации на проф. д-р Радко Василев Спасов


Спасов, Радко (2014) Линия в картинното пространство Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 , 277 стр. ISBN 978-954-524-962-4

Спасов, Радко (2012) Композирането Варна, Славена, 2012, 260 стр. ISBN 978-954-579-944-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/