Публикации на доц. Борис Желев Георгиев


Георгиев, Борис (2013) Представяне на доц. Борис Желев Георгиев в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)" Велико Търново, "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий(1963-2013)", Фабер, 2013 г.,(с. 52-53), ISBN 978-619-00-0054-9

Георгиев, Борис (2013) Предговор на "История на Факултет по изобразително изкуство" Велико Търново, История на факултет по изобразително изкуство,издателство "Фабер", 2013 г. ISBN 978-619-00-0029-7

Георгиев, Борис (2011) От изкуство към антиизкуство София, Издателство "Агато", 2011, ISBN 978-954-8761-88-8, с. 44-45, с.283

Георгиев, Борис (2010) Eсета за изкуството Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, ISBN 978-954-524-754-5, с. 67-69

Георгиев, Борис (2009) Стенописта - проблеми и предизивикателства София, Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ISBN 978-954-92147-6-5, 215

Георгиев, Борис (2003) Хабилитационен труд на тема: „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Георгиев, Борис (2001) Света гора (алманах за литература и изкуство) Велико Търново, Издателства: "Слово", "ПИК", "Faber", "Абагар", 2000-2001, ISSN 1311-0209, с. 30-31

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/