Публикации на проф. д-р Иван Георгиев Узунов


Узунов, Иван (2018) Самостоятелна изложба „Иван Узунов на 60 години“ Галерия „Възраждане“, Пловдив, 2018

Узунов, Иван (2017) „Обезчовечаване на българското село“(Инсталация) ГХГ„Шипка 6“, София

Узунов, Иван (2017) „Иван Узунов- живописни портрети“ Представяне на 7 портрета, притежание на галерии в България, Италия и Португалия в електронно списание за наука, култура и образование на СУ„Св. Климент Охридски“

Узунов, Иван (2016) „Велосипедът на прехода“ и „Декларация“ Кураторски проект на Илиян Лалев „Мащаби в социалното или изкуството като реакция“- изл. зали „Р. Михайлов“- гр. Велико Търново

Узунов, Иван (2016) „Ренесансът днес“/ „Rinashimento“ - akademiq Azolo- Italy Азоло, Италия- Академия за музикално изкуство.

Узунов, Иван (2015) Изложба ,,Иван Узунов и Милен Джановски,, в галерия ,,Неси,,- Бургас Бургас - галерия ,,Неси,,

Узунов, Иван (2015) „Ния” (2012), „Ния с ябълка” (2013)

Узунов, Иван (2015) „Автопортрет“(2015), „Жулиета” (2014), „Монна” (2015) и др.

Узунов, Иван (2015) Адаптация на класическите живописни техники към съвременните материали и условия //Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 182-192 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Узунов, Иван (2014) Инсталация „Черна бутилка“ В.Търново

Узунов, Иван (2013) Проект 8 х 3, реализиран в изл. зали „Рафаел Михайлов“- Велико Търново, 2013 г. ИЗ„Рафаел Михайлов“, гр. В.Търново, 2013

Узунов, Иван (2013) "Портрет на Грета" (маслени бои/платно, 100/81 см), "Портрет на Ния с ябълка" (маслени бои/платно, 60/46 см)

Узунов, Иван (2011) „Втори национален конкурс на „Алианц- България“ България

Узунов, Иван (2011) Самостоятелна изложба „Минимализъм“ -корпус Скулптура на ВТУ. По покана на ръководството на катедра „Скулптура“, презентирана от доц. Цветан Колев и проф. Стефан Лютаков. Съдържа 11 творби- пластики и рейдимейд. Представена на официалната страница на ВТУ. http://www.uni-vt.bg/11/?page=5735&zid=47 13. 11- 2011г. ВТУ

Узунов, Иван (2010) Реализация на стенопис „Madonna della Salute“- След спечелен конкурс в Мазер, провинция Виченца. Публична защита на авторова концепция. Рецензент- Антонио Гато, Италия, Рим, 2010 Италия

Узунов, Иван (2009) ,,Фикция- реалност.. София

Узунов, Иван (2009) ,,Секция 13,, изложба- ,,Шипка 6,, София

Узунов, Иван (2008) Юбилейна самостоятелна изложба на Иван Узунов (50г.) Изложбен център на СБХ „Шипка 6“, гр. София

Узунов, Иван (2008) Самостоятелна изложба живопис в гал ,,Възраждане,,- Стария град- Пловдив Стария град- Пловдив - галерия ,,Възраждане,,

Узунов, Иван (2005) 11 август

Узунов, Иван (2003) „Ivan Uzunov- Pittura in Italia“ Foto- K2- Bassano del Grappa, print- Bulhaus.

Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Узунов, Иван (1998) Художникът Изан Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/