Публикации на проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска


Сабоурин-Дренска, Владимир (2020) Призракът на Романтизма, разпитът на модерността: Галин Тиханов за Херман Брох. - В: Портал Култура, 4.02.2020. Портал Култура

Сабоурин-Дренска, Владимир (2019) Към инфансонския комплекс. - В: Colloquia Comparativa Litterarum. Годишник за Сравнително литературознание и Балканистика, Vol. V, No. 1 (2019). Online ISSN: 2367-7716 сп. Colloquia Comparativa Litterarum. Годишник за Сравнително литературознание и Балканистика

Сабоурин-Дренска, Владимир (2019) Ляво поколение, дясно поколение. Иван Мешеков и Ернст Юнгер. - В: сп. Проглас, т. 28, бр. 2, с. 193-199. Print ISSN: 0861-7902 сп. Проглас

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева. - В: Чуждоезиково обучение, 2018, 3, с. 321-326. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Towards a New Social Poetry. Aesthetico-political Theses. Columbia, SC: CreateSpace, 2018, 62 pp. Print ISBN 978-1985229341 CreateSpace Independent Publishing Platform

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Manifesto of the New Social Poetry: Thirteen Missives, Columbia, SC: CreateSpace, 2018, 126 pp. Print ISBN 978-1985817494 CreateSpace Independent Publishing Platform

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Незавършеният проект на идилията: пасторал и модерност. - В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, 2018, с. 657-661. Print ISSN 0205–1834 сп. Чуждоезиково обучение

Сабоурин-Дренска, Владимир (2016) De vita beata на преводача. - В: Чуждоезиково обучение, 2016, 43/1, с. 80-83. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов. - В: "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225. Print SBN 9789548712958 Сб. "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература. - В: Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226. Print ISBN 9789540738871 Сб. "Еротичното и философската рефлексия", София: УИ „Св. Климент Охридски”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 432 с. Print ISBN 978-954-524-883-2 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век. - В: Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46. Print ISBN 978-954-07-3075-2 Сб. "Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Сложност и ред при Сад. – В: Литературен вестник, 2012, 39, с. 6-7. Print ISSN:1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela”. В: El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357. Print ISBN 978-954-07-2755-4 Сб. El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Фиктивно и фикционално в "Истинна история на завладяването на Нова Испания". Към генеалогията на романа”. - В: Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91. Print ISBN 9789548712842 Сб. "Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов", том 2.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Сад в Диалектика на Просвещението”. - В: PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура, Юни 2012, Online ISSN 1314-5606 PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Подарените жени и паметта за малкото”. - В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 151-177. Print ISBN 978-954-524-770-5 Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо”. В: Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, с. 209-219. Print ISBN: 978-954-400-472-9 Сб. "Паисий Христов. Една кариера в служба на словото"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Женското тяло и болката: форми на употреба. - В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 539-544. Print ISBN 9789545247750 Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Опитът на съня в модерността”. - В: Сънища и безсъници, В. Търново: „Фабер”, 2011, с. 9-23. Print ISBN 978-954-315-073-1

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките”. – В: Литературен вестник, 2011, 30, с. 14-15. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Penčo Slavejkov als (Anti-)Philologe: Das nietzscheanische Epos“. - В: Dehrmann, M.-G. u. Nebrig, A. (Hg.) Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert, Bern: Peter Lang, 2010, 243-256. Print ISBN 978-3034300094 Сб. Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена. - В: Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139. Print ISBN 9789544278892 Сб. "Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът. - В: 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209. ISBN 9789545247583 Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 560 с. Print ISBN 978-954-524-729-3 УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Ловци на роби в "Истинна история на завладяването на Нова Испания”, В: Литературата, 2010, 8, с. 161-177. Print ISSN 1313-1451 сп. "Литературата"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тереса от Авила (1515–1582): името на бащата.- В: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260. ISBN 978-954-524-673-9 Сб. "45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversion: Тереса де Аумада и Аврелий Августин. - Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. ISBN 978-954-524-968-6

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода. Панорама, 2008 (год. ХХІХ), 4, с. 239-261. Print ISSN 0205-0012 сп. "Панорама"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte.В - Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229. Print ISBN 978-3-85110-437-7 сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) „Народът” и „публиката”: към социологията на френската класика на Ерих Ауербах”. - В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 456-468.ISBN 9789540724348 Сб. "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Експеримент и модерност: Безразсъдно любопитният. - В: Руската литература – културни диалози, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 278-287. Print ISBN 978-954-524-631-9 Сб. "Руската литература – културни диалози", В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? Проглас, 2007 (год. ХVІ), 2, с. 107-121. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение. - В: Liternet, 19.06.2007, 6 (91). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност. - Litenet, 10.09.2007, 9 (94). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман: Към генеалогията на реализма. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 318 с. Print ISBN 9789545245121 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Der Schelm und die Europäisierung. - В: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, 16. Online ISSN 1560-182X TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс. – В: Литературен вестник, 2006, 2, с. 9, 12-13. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход. - В: LiterNet, 14.10.2005, 10 (71). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс. - В: LiterNet, 05.02.2006, 2 (75). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Нихилизъм, реализъм, роман. - В: Проглас, 2006 (год. ХV), 1, с. 77-98. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети. - В: Панорама, 2005 (ХХVІ), Х, с. 138-147. сп. "Панорама"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Converso situation. - В: LiterNet, 03.12.2005, 12 (73). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Произход на испанския пикаресков роман (откъс). – В: Литературен вестник, 2005, 32, с. 10-11. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Роберт Музил: дългият път към "Мъжът без свойства". - В: LiterNet, 20.10.2004, 10 (59), Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1 сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien. - В: Elias Canetti : Internationale Zeitschrift für Transdisziplinäre Kulturforschung, 2002, Online ISSN 1311-476X Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (1995) За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия. - Филология, 1995, 30, с. 22-35, Print ISSN 0204-8779 сп. "Филология", кн. 30, 1995.

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика. София: Самиздат, 1994, 148 с. Самиздат

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/