Публикации на проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска


Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3, 2018, с. 321-326.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Towards a New Social Poetry. Aesthetico-political Theses CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Manifesto of the New Social Poetry: Thirteen Missives CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2017) Съработникът в "Разпознавания" на Владимир Градев Култура. Портал за култура, изкуство и общество

Сабоурин-Дренска, Владимир (2016) De vita beata на преводача Сп. Чуждоезиково обучение, т. 43, кн. 1, 2016, с. 80-83.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов Сб. "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература Сб. Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература Сб. Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) "Преводачът е помирител на култури" с Красимир Петров разговаря Владимир Сабоурин сп. "Проглас", 2/2015, с. 462-467.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) Останка от една горда нощ. Към историята на победените Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 262 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) "Ако се каже за Бога, че е, то това би било нещо добавено": размисли върху "Това не е религия" на Владимир Градев Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 30.06.2014.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) Похищението на България или политическият роман на 2002-2009 години в. Литературен вестник, бр. 30, 2014, с. 9-11.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред при Сад Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 6. Септември 2013, 132 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 432 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Към историята на победените. Тиханов в Бразилия в. Литературен вестник, бр. 39, 2013, с. 9, 11.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela Сб. El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Фиктивно и фикционално в Истинна история на завладяването на Нова Испания. Към генеалогията на романа Сб. Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век Сб. "Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”", София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Подарените жени и паметта за малкото Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Женското тяло и болката: форми на употреба Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките" в. Литературен вестник, бр. 30, 2011, с. 14-15.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Изказване за дисертационния проект на Стефан Д. Стефанов „Remix Culture – нова културна парадигма” Устно изказване на 13.01.2011 г.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Ако мистиците бяха физици: "липсващи страници" на Кирил Василев Литературен вестник, бр. 21

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Мариане Грубер, авторката на "Към замъка" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Penčo Slavejkov als (Anti-)Philologe: Das nietzscheanische Epos Dehrmann, M.-G. u. Nebrig, A. (Hg.) Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert, Bern: Peter Lang, 2010, 243-256.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Анотация към Клео Протохристова "Просвещенската „носология” – смях и подривност" Протохристова, К. Парадокси на неназовимото, Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, В. Търново: Фабер, 2010, с. 572-573.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена Сб. Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тези към "Дон Кихот" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Музика/теология: медитации върху Моцарт сп. Християнство и култура, бр. 45 (есен), 2009, с. 125-134.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тереса от Авила (1515-1582): името на бащата 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Кабала и женственост Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Мъченичеството на Св. Агата Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода сп. Панорама, год. ХХІХ, бр. 4

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Femina sacra Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversión: Тереса де Аумада и Аврелий Августин сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) "Народът" и "публиката": към социологията на френската класика на Ерих Ауербах "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Реторика на говоренето, реторика на мълчанието Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Социално дисциплиниране и мистика Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Преводачът и смъртта сп. "Панорама", бр. ІІІ

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Експеримент и модерност: "Безразсъдно любопитният" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) За формите на атрофия на опита в модерността Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Казусът Бодаков като урок по журналистика Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Отговор, адресиран до г-н Марин Бодаков Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Изказване за "Хуморът в британската детска литература от края на двадесети век" на Людмила Митева Устно изказване на 28.11.2007 г.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Малък коментар към "Книга на Приятеля и Възлюбения" (1283/85) на Раймонд Лул Литературен вестник, бр. 39

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Ние, Марин Бодаков? Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Разум и дисциплина Интернет-форум con-text.org

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Дебат и безпоследственост Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Социално дисциплиниране и мистика през ХVІ век Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? сп. "Проглас", кн. 2

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Към генеалогията на пикарото Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Как да бъдем конвертити Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Иронията на конвертита Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Модерността, тази сводница Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Ласарильо в страната на действителността Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Шутът и Модерността Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Нихилизъм, реализъм, роман сп. "Проглас", кн. 1

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Converso ситуация Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Тарикатът и европеизацията Култура, бр. 28

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Женският глас и Просвещението Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Sefarad Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Книжният човек и народът на книгата Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Записки за смъртта Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети сп. "Панорама", бр. Х

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Черното на Космоса, черното под ноктите в. Литературен вестник, бр. 15

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Текстология сега Литературен вестник, бр. 18

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Незаобиколимата медиалност на любовта Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Роберт Музил: дългият път към "Мъжът без свойства" Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Оберлихт: интериор и светлина при Райна Маркова Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Zaubersprachen: Unlesbarkeit der Moderne Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Die Figur des Odysseus bei Adorno und Levinas Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Buechermensch und das Volk des Buches Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Естетическа теория или изкуство на най-малкия преход Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Господарят и Робът при Галин Тиханов Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Medien und Literatur: Walter Benjamin Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Europa und der Stier: Gewalt im "Mann ohne Eigenschaften" Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Другост, солидарност между чужди Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Лудост и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Душата и формите на социалното Георг Зимел "Социология"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Фигурата на Одисей при Адорно Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Linke und Literatur (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Към началата на теологическото тълкуване на Кафка Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Кратко описание на проекта на Христофор Колумб Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Buena Vista Social Club Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Mission accomplished: приключената мисия на комуникацията Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Музика в светлината на етиката Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Катето от Вупертал Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Винил и ремастериране Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Дайдо: My Lover's Gone Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Поп фрагменти на свободата Литературен вестник, бр. 12

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Майце си Литературен вестник, бр. 40

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Царят на българите Литературен вестник, бр. 19

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Пир по време на чума Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Корените на дайкири в. "Университет", бр. 24

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Ляво и литературно Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Хюстън, щата Тексас или Къде паркира Чеслав Милош Литературен Форум, бр. 11

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Естествен роман Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Eyes Wide Shut или Виена, Новела на съновиденията Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Juxtapose Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Untersuchungen. Literatur / Moderne. Teologie. Kino. (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Бележки към превода на "Диалектика на Просвещението" Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Медии Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Изгубената чест на Джаки Браун Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Незавършеният проект на модерността Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) От здрач до зори Литературен вестник, бр. 16

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Кадифени дълбини Литературен вестник, бр. 35

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Карусель Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Carne tremula/Жива плът Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Сложност и ред Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Ливади Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Лола бяга (по Friedrichstrasse) или Berlin Friedrichstrasse Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Превращения Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Алегории на неидентичното: хетеронимията на Фернанду Песоа Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Крадецът на праскови или Философия на новата музика Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Шлайермахер Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (0) Сад в "Диалектика на Просвещението" PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура, Юни 2012, 27 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (0) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela Сб. "El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”", София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/