Публикации на доц. д-р Гено Недялков Генов


Генов, Гено (2012) Генов - Отворено писмо до проф. Радослав Радев Фейсбук

Генов, Гено (2012) РАЗПЛИТАНЕ НА ДС-КОРСЕТА ВЪВ ВТУ Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов до Академичния съвет Фейсбук

Генов, Гено (2012) ГЕНОВ до националните медии Фейбук

Генов, Гено (2012) Генов до Окръжна прокуратура - Велико Търново Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов - Стратегията на ДС Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов - ПОСТСКРИПТУМ Фейсбук

Генов, Гено (2012) ПРЕПОРЪКА КЪМ СТУДЕНТИТЕ-БЪЛГАРИСТИ Фейсбук

Генов, Гено (2012) ПОСЛЕДНИЯТ МОХИКАН НА ДС ВЪВ ФФ Фейсбук

Генов, Гено (2012) Оазис=Азис Фейсбук

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/