Публикации на доц. д-р Тодор Дончев Овчаров


Овчаров, Тодор (2006) Старините във Великотърновска община. 149 с. В. Търново

Овчаров, Тодор (2005) Археологически проучвания на Царевец. 260 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2004) Българските манастири ХІІ-ХVІІ в. 136 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2003) Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2003) Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2001) Средновековни обекти във Великотърновско. 216 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2000) Керамиката на Второто българско царство. 220 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (1999) Търновград и околността. 148 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (1995) Българско Сливово. Съавтор. с. 17-27 (Предистория) В. Търново

Овчаров, Тодор (1994) Материална култура на Второто българско царство. 279 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (1986) Ръководство по археология. Ч. 2. 245 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (1985) Ръководство по археология. Ч. 1. 124 с. с ил. В. Търнново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/