Публикации на Радина Иво Божилова


Божилова, Радина (2015) Професор Александър Бурмов и вестник "Светлоструй" Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 251-259. ISBN: 978-619-00-0253-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/