Публикации на преп. Мая Христова Гергова - Чучкова


Гергова - Чучкова, Мая (2018) Спортологичен анализ на гимнастиката в часа по физическо възпитание и спорт Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование - Враца 2018“, Изд. Ай анд Би, с. 85-90, 2018, ISBN, ВТУ, Враца,

Гергова - Чучкова, Мая (2017) Обучението по физическо възпитание и спорт - средство за превенция на агресивните прояви в началното училище. Научна конференция „ Европейски стандарти в спортното образование - Враца 2017, Изд. Ай анд Би, с.85 - 93, ISBN

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/