Публикации на преп. Анелия Иванова Рачкова


Рачкова, Анелия (2018) СПЕЦИФИКА НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП гр. Велико Търново, Ай анд Би, ISBN:978-619-7281-38-5,стр.122-128

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/