Публикации на ас. д-р Доротея Росенова Дунева


Дунева, Доротея (2019) Проблемно поведение на юноши в училищна среда ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дунева, Доротея (2019) СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", библиотека "ДИОГЕН"

Дунева, Доротея (2019) Връстниците като фактор за асоциално поведение при юношите ВСУ "Черноризец Храбър"

Дунева, Доротея (2019) Социалната и емоционална депривация в юношеска възраст като причина за асоциално поведение в училищна среда Софиски Университет "Св. Климент Охридски"

Дунева, Доротея (2018) Агресия и девиантно поведение Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Дунева, Доротея (2018) ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЮНОШИТЕ ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" библиотека "Диоген"

Дунева, Доротея (2018) Юношеството като възрастов период Тверской государственный университет

Дунева, Доротея (2018) Малтретиране и асоциално поведение на деца и юноши Великотърновски Университет „Св. св. Кирил и Методий“

Дунева, Доротея (2018) Автоагресията и киберагресията като причини за асоциално поведение при юношите Тверской государственный университет

Дунева, Доротея (2017) „Родителски стил на възпитание и асоциално поведение на юношите” ВСУ „Черноризец Храбър”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/