Публикации на ас. д-р Мартин Николаев Митев


Митев, Мартин (2017) "Факторите, налагащи идейна революция в скулптурата на XX век" Сборник доклади, Четвърта докторантска научна сесия 2017, ВТУ, Педагогически факултет, гр. Велико Търново

Митев, Мартин (2017) „Тихата революция в скулптурата”, Сборник доклади "Пролетни научни четения" 2017, гр. Пловдив

Митев, Мартин (2016) "Индустриалните материали и влиянието им в скулптурата". Сборник доклади, Трета докторантска научна сесия 2016, ВТУ, Педагогически факултет, гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/