Публикации на доц. д-р Владимир Пенчев Попов


Попов, Владимир (2016) История на Стария свят. Имена и термини. Том І - ІІІ В.Търново

Попов, Владимир (2008) История на Стария свят В. Търново

Попов, Владимир (1999) История на стария свят. 2 Древна Гърция В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/