Публикации на гл.ас. д-р Светла Христова Глушкова


Глушкова, Светла (2017) КНЯЗ ЛЕОПОЛД САКС-КОБУРГСКИ (1790 – 1865) –РОДОСЛОВИЕ И НАЧАЛНА ДЕЙНОСТ История, кн.3, София, с.298-310, ISSN 0861-3710

Глушкова, Светла (2016) Конференцията в Лондон и обособяването на независимата държава Белгия(1830-1831) Исторически преглед, София, ISSN 0323 - 9748

Глушкова, Светла (2015) Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг Запад, восток и Россия, Екатеринобург, Русия, т.17, с.38 – 50, ISSN 2413-872X

Глушкова, Светла (2015) Белгийските провинции в плен на европейската политика (1814-1815) История, кн.6, София, с.600-612 , ISSN 0861-3710

Глушкова, Светла (2015) Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг Запад, восток и Россия, Екатеринобург, Русия, т.17, с.38 – 50, ISSN 2413-872X

Глушкова, Светла (2014) Монархията във Франция - възникване, династии, кризи. - В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник чест на проф. дин Христо Глушков, В. Търново, 256-274, ISBN 978-954-524-969-3

Глушкова, Светла (2014) Балканските войни 1912-1913г.:военни операции. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Фредерик Гелтон.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.66-78, ISBN 978-954-524-969-3,

Глушкова, Светла (2014) Франция по време на Втората световна война. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Даниел Фрабуле.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборникв чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.95-110, ISBN 978-954-524-969-3

Глушкова, Светла (2013) Шарл Морис Талейран и реставрация Бурбонов Запад, Восток, Россия. Символы власти и власть символа, Екатеринбург, , 214 – 231, ISBN 978-5-7186-0568-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/