Публикации на доц. д-р Силвия Николова Александрова


Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, ISBN 978-619-208-066-2 (e-издание)

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. Сб. „100 години от началото на Първата световна война“, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, ISBN 978-619-208-053-2 (e-издание)

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан Сб. "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013": Секция Исторически Факултет, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, ISBN 978-619-208-002-0

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Сб.България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, ISBN 978-954-524-988-4 (e-издание)

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, ISBN 978-954-524-943-3 (e-издание)

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история Сп. „Епохи”, кн.1, 2011, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Сб. Модерният историк 2, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Сб. Модерният историк 2, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 - 242, ISBN 978-954-524-774-3

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524- 675-3

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, Том ІІ, В. Търново, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-9

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-35, ISBN 978-954-524-586-2

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 с., ISBN 978-954-524-618-0

Александрова, Силвия (2006) САЩ и ООН – предизвикателствата на промените Сборник в чест на доц. д-р М. Минчев, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 300-309, ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8.

Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4

Александрова, Силвия (2002) Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. Известия на Исторически музей – гр. Кюстендил, т. VІІ, 2002, с. 139-147, ISSN 0861-4342

Александрова, Силвия (2001) Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила. Сб. България, Българите и техните съседи през вековете, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 627-639, ISBN 954-524-280-9

Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3

Александрова, Силвия (2000) Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.) сп. “Епохи”, кн. 1, 2000, с. 57-78, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (1999) САЩ и Китай в света след Втората световна война – интернационални аспекти на двустранните отношения. сп. Епохи, 1999, № 1–2, с.182-202. ISSN: 1310-2141

Александрова, Силвия (1999) САЩ ‘загубват’ Китай. Китайската политика на САЩ в края на 40-те години на ХХ век. сп. “Минало”, 1999, кн. 2, с. 64-76

Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. Сб. България, Балканите и Европа, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 100-112

Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/