Публикации на проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов


Спиридонов, Валентин (2018) Спиридонов, В. Разногласията между държавите от Четворния съюз в Добруджа по време на Първата световна война. - В: България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна: Издателство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2018, с. 54-64. ISBN 978-619-7428-27-8 COBISS-BG.ID 1560625876 Варна

Спиридонов, Валентин (2017) Спиридонов, В. Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Т. 11, с. 123-136. ISSN 978-619-209-125-6 COBISS-BG.ID 1283396580 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, Т. 9, с. 71-84. ISSN 978-619-209-125-6 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – Сто години от началото на Първата световна война. Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 9-22 ISBN 978-619-208-053-2 COBISS-BG.ID 1279832804 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 200-217. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 73-82. е-издание, ISBN: 978-619-208-002-0 COBISS-BG.ID 1274198756 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Германия през XIX век: от съюз към империя. В.Търново: “I & B” 2015, 291 c. ISBN 978-954-9689-91-4 COBISS-BG.ID 1276897252 В.Търново: “I & B”

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: “I & B”, 2015, 289 c. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В.Търново: “I & B”

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 218-228. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Шлезвиг-холщайнският въпрос и германско-датската война от 1864 г. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 149-164. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Ото фон Бисмарк и изграждането на Северногерманският съюз (1867 г.) – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 164-179. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Създаване на Германската империя. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 180-199. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Българи и германци – исторически паралели (ХIХ-ХХ век). – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 258-289. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. Българските претенции за албанския трон по време на Първата световна война 1914-1918 г. – В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 191-206. ISBN 978-954-524-969-3 COBISS-BG.ID 1268453348 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. По въпроса за кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2014, кн. 1-2, с. 76-91. ISSN 1314-748X COBISS-BG.ID 1264917476 Шумен

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. 2000 лет битве за Германию. – В: Вопросы всеобщей истории. Выпуск 16: Запад, Восток и Русия: Историческая политика и политика памяти. Екатерининбург, 2014, с. 308-315. ISBN 978-5-7186-0622-5 Екатерининбург

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г. – В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. Ред. С. Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 81-98. ISBN 978-954-524-919-8 COBISS-BG.ID 1260422116 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София, АИ „проф. М. Дринов”, 2013, с. 79-108. (допълнен вариант на статия със същото заглавие) ISBN 978-954-322-639-9 COBISS-BG.ID 1260408804 София

Спиридонов, Валентин (2013) Spiridonov, V. Der Friedensvertrag von Neuilly-sur-Saine aus bulgarischer Sicht. – In: Groeller, H., Heppner, H. (Hg.). Die Pariser Vororte-Vertraege im Spiegel der Oeffentlichkeit (= Transkulturelle Forschungen an der Oesterreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 7). List Verlag, Berlin-Wien u.a., 2013, S. 101-114. ISBN 978-3-643-50471-5 List Verlag, Berlin-Wien u.a.

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Проекциите на подарената свобода. [Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в Ново време. Велико Търново,Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 203 с.] – В: Епохи, 2013, кн. 1, с. 229-232. ISSN 1310-2141 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 157-165. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272755940 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. 200 години от „Битката на народите”. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 214-224. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272764132 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2012) Спиридонов, В. Ньойският мирен договор в българската национална памет и политика. – В: България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХI век. Сборник статии. Ред. Р. Мишев. Велико Търново, „ИВИС”, 2012, с. 108-121. ISBN 978-954-2968-46-7 COBISS-BG.ID 1263571172 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2012) Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г., (15 стр.). – Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа – 6 март 2012, ВТУ - публикуван на е-страницата на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/1/?page=6296&zid=70 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Окупацията на източнорумелийските отсечки на Източната железница и политиката на Великите сили. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4: Доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев “България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 571-582. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS-BG.ID 1267155172 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Между идеологическата мобилизация и терора. Националсоциалистическата пропаганда в Германия 1933-1939 г. – В: Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. Р. Мишев. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 294-308. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS-BG.ID 1237958884 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. 2000 години от битката за Германия. – Епохи, 2011, кн. 1, с. 191-198. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1251978980 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2010) Spiridonov, V. Die jungtuerkische Revolution und die Balkanpolitik der Grossmaechte (Juli-September 1908). – В: България и българите в Европа. Юбилейна научна конференция на съюза на учените в България, клон В. Търново, 17 октомври 2009 г. В. Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2010, с. 89-98. ISBN 978-954-400-301-2 COBISS-BG.ID 1232390884 В. ТЪрново

Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 60-78. ISBN 978-954-534-675-3 COBISS-BG.ID 1230316004 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Берлинският конгрес в карикатурите на «Кладерадач». – В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България, Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 141-154. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS-BG.ID 1231341796 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2008) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878-1908 г.). – Епохи, 2008, кн. 1-2, с. 7-44. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1236898788 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. За ролята на България в австро-унгарската балканска политика. (Рецензия на Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 388 с.) – В: Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 193-196. ISSN 1310-2141 В.Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Берлинският договор и усилията на Княжество България за суверенно третиране (1878-1908 г.). - Епохи, 2007, кн. 3-4, с. 5-38. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1233648868 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. Съединението на България във външнополитическата стратегия на Ото фон Бисмарк. – В: Дриновський збiрник. Т. 1. Харкiв-Софiя, 2007, с. 128-137. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS-BG.ID 1231340260 Харкiв-Софiя

Спиридонов, Валентин (2006) Спиридонов, В. Националсоциалистическото стопанство между «икономическото чудо» и разрухата. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, с. 262-282. ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8 COBISS-BG.ID 1045191844 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2005) Спиридонов, В. Пасиансът на Балканите. По проблема за политиката на Великите сили и на балканските държави по време на Балканската криза 1908-1909 година. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 151-163. ISBN 954-524-453-4 COBISS-BG.ID 1043815652 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2004) Спиридонов, В. Възход и падение. История на Германия (1914-1945). В.Търново: „Gaberoff“, 2004, 416 с. ISBN 954-960-799-2 COBISS-BG.ID 1276515044 В.Търново: „Gaberoff“

Спиридонов, Валентин (2002) Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919 г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. Ред. М. Йовевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 113-124. ISBN 954-524-316-3 COBISS-BG.ID 1288145892 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, Европейски информационен център, 2001, с. 202-213. ISBN 954-90888-1-2 COBISS-BG.ID 1039394788 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. Ред. Й. Андреев. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. ISBN 954-524-280-9 COBISS-BG.ID 1038425060 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Spiridonov, V. Die Patience auf dem Balkan. Zur Politik der Grossmaechte und der Balkanlaender waehrend der Balkankrise 1908-1909.- In: Angelova, P./Veichtlbauer, J. (Hrsg.): Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Roehrig Verlag. St. Ingbert , 2001, S. 233-248. ISBN 3-86110-274-9 COBISS-BG.ID 1113175780 Roehrig Verlag. St. Ingbert

Спиридонов, Валентин (2000) Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 COBISS-BG.ID 1036607922 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Юлската криза 1914г. – Епохи. 1999, Кн.1-2, с.151-169. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1156896228 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Различна модернизация? За някои специфични компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през ХIХ в. В. Търново: ИК "Витал", 1999, с. 9-37. ISBN 954-8259-47-8 COBISS-BG.ID 1035214308 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913 г,.- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново: "ПИК", 1998, с.7-11. ISBN 954-8258-92-7 COBISS-BG.ID 1032836580 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“,1998, 309 S. ISBN 954-90275-3-8 COBISS-BG.ID 1032869860 V. Tarnovo: „BI-Verlag“

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. ISSN C607-5266.-0861-3931 COBISS.BG-ID 1120955364 София

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. ISSN 1310-2141 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1137174756 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1996, Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, с. 97-108. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1995) Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Thesen zur Dissertation. Jena, 1994. Jena

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor philosophiae“, V. Tarnovo – Jena, 1994, 283 S.(= Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Дисертация за придобиване на академична степен „doctor philosophiae”. В. Търново – Йена, 1994, 283 с.) V. Tarnovo - Jena

Спиридонов, Валентин (1993) Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.). - Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1993, Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, с. 143-150. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1992) Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Ред. Р. Попов. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 153-160. COBISS.BG-ID 1026468068 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Някои германски военни доставки в България в началото на ХХ век. – В: Петнадесети пролетен колоквиум “Проф. д-р Пеньо Русев” с възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий”. Резюмета. Част 1. Исторически науки. В.Търново, 1989. с. 31. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Символ на борбата за свобода и щастие. Двеста години от началото на Верликата френска революция. – В: в. “Добруджанска трибуна”, бр.29 (4961), 18 юли 1989. Добрич

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Нов обобщаващ труд върху историята на германското работническо движение. (Рецензия: Fricke, D. Hadbuch fuer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 1-2. Berlin, 1987) – Известия на института по история на БКП, 1989, т.65, с. 316-321. ISSN C607-8605 София

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Периодизация на Великата френска буржоазна революция в буржоазната историография. – В: Великата френска революция и световният исторически процес. В.Търново, 1989, с. 9-14. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1988) Спиридонов, В. Балканите и България във външнополитическите концепции на Бисмарк. – В: Конференция на младите научни работници. Резюмета. В.Търново, 1988. с. 6-8. В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/