Публикации на ас. д-р Светлана Ненчева Лакова


Лакова, Светлана (2018) РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПРОГРАМИ Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

Лакова, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности

Лакова, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София

Лакова, Светлана (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA April 8-9, 2017

Лакова, Светлана (2015) Необходимост от координиране на фискалната и монетарна политика НВУ Велико Търново

Лакова, Светлана (2014) Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискалната и монетарната политика УНСС

Лакова, Светлана (2014) Взаимодействие между фискалната и монетарна политика в ограничена икономическа среда Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/