Публикации на Мариела Стоянова Семова


Семова, Мариела (2016) АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (1876) И ИЗТОЧНАТА КРИЗА (1875-1878). ЕХОТО ОТ БАРУТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (1876) СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ И АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ ПРИ ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/