Публикации на д-р Стефан Маринов Печикамъков


Печикамъков, Стефан (2016) Неформалното обучение по народни инструменти в детско-юношеските ансамбли (анкетно проучване в ДЮФА „Българче”- Велико Търново) 55-та годишна научна конференция с международно участие на РУ&СУ 16 на тема „Интелигентната специализация-иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/