Публикации на проф. дн Йордан Крумов Митев


Митев, Йордан (2009) Португалският модел на държавност 1910 -1974 г. "Ивис", В. Търново

Митев, Йордан (2008) Политическите партии при управлението на Салазар (1928-1968 г.) сп. "История", № 2-3, с.62-86

Митев, Йордан (2007) Салазар и раждането на "Новата държава". Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", гр. В.Търново

Митев, Йордан (2007) Салазаризмът. Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", В.Търново

Митев, Йордан (2005) Политическа история на съвременния свят "Абагар", гр. В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/