Публикации на ас. Фу Лей


Лей, Фу (2016) 解决汉字难学的几个对策 / The Measures of Teaching Chinese to Beginners from Europe Сборник с докладни от Международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 25-26 септември 2015, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/