Публикации на ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова


Иванова, Екатерина (2017) Иванова, Екатерина, „Видове рисунки в италианския Ренесанс. Предпоставки за трансформиране на рисунката в автономна художествена творба”, Международна научна конференция „Теоретични аспекти на визуалното изкуство”, катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, 20.11.2015г.// Визуални изследвания, Том 1, бр.1, 2017,(ISSN 2603-381X [online]; 2535-101X [Print]; (http://journalist.uni-vt.bg/vr/bul/) Международна научна конференция „Теоретични аспекти на визуалното изкуство”, катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, // Визуални изследвания, Том 1, бр.1, 2017,(ISSN 2603-381X [online]; 2535-101X [Print]; (http://journalist.uni-vt.bg/vr/bul/)

Иванова, Екатерина (2017) Иванова, Екатерина, ”Рисунката – между нематериалното съществуване на идеята и визуалната реализация. (Не)възможност за идентифициране на автономната творба – хипотези в условията на постмодернизъм”, В:Сборник с доклади на Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще” , ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 24-25.11.2017 (под печат) Сборник с доклади на Четвърта международна научна конференция „От сетивното към визуалното – утопия и бъдеще” , ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,

Иванова, Екатерина (2016) Иванова, Екатерина, „Рисунката и изкуството на Източна Азия – пресечни точки в изразността”, В:Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, 01-02.12.2016, (ISBN 978-619-208-141-6) Сборник с доклади на Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св.св Кирил и Методий”

Иванова, Екатерина (2015) Иванова, Екатерина „Някои аспекти към ролята на материала в рисунката.Традиции и новаторство”, В; Сборник с доклади на Втора докторантска научна сесия, Педагогически факултет, ВТУ „Св.св, Кирил и Методий”, 29.04.2015г., с.167-174 (ISBN 978-619-208-040-2) Сборник с доклади на Втора докторантска научна сесия, Педагогически факултет, ВТУ „Св.св, Кирил и Методий”

Иванова, Екатерина (2015) Иванова, Екатерина, „Рисунката в творчеството на живописеца Цветан Колев”, В;Сборник с доклади на Втора Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 20.11.2015г.(ISBN 978-619-208-103-4) Сборник с доклади на Втора Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, ФИИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/