Публикации на гл.ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг


Канг, Хван Джонг (2014) Mutural relationship between The Republic of Korea and The Republic of Bulgaria in the Field of Tourism and in the Social and the Humanitarian Field International conference on Korean studies „Outlining the Korean society” Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Center for Korean Studies, November 28th, 2014

Канг, Хван Джонг (2013) „Началото на политическите контакти и установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България” Национална научна конференция с международно участие „Страните от Източна, Южна и Югозападна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, СУ „Св. Климент Охридски”, ФКИФ, ЦИЕК, 28-29 ноември 2013

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/