Публикации на д-р Йордан Енчев Цветанов


Цветанов, Йордан (2016) Началният етап в обучението по кларинет – актуални методически проблеми Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Цветанов, Йордан (2016) Първият урок по кларинет като стъпка в етапа на началното обучение Велико Търново, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/