Публикации на Диляна Борисова Стоянова


Стоянова, Диляна (2017) Малък сборник "Народни песни и обичаи от село Сушица през XXI век" Издателство Българи, София 2017, ISBN 978-954-8425-1

Стоянова, Диляна (2016) Къде остава българското автентично народно творчество? Web сайт БАНИ - http://www.bulgarianassociation.co.uk/bg/kyde-e-bulgarskiyat-folklor/

Стоянова, Диляна (2016) СЪХРАНЕНИ ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ В СЕЛО СУШИЦА – МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Стоянова, Диляна (2016) БЪЛГАРСКИЯТ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Третата докторантска научна сесия, ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2016, с. 35-37, ISBN – 978 – 619 – 208 – 088 - 4

Стоянова, Диляна (2015) “МЪЖКА СВАТБА” – ХАРАКТЕРЕН ОБИЧАЙ ИЗ ФОЛКЛОРА НА СЕЛО СУШИЦА “Втора докторантска научна сесия”, ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015, с. 128 – 133, ISBN – 978 – 619 – 208 – 040 - 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/