Публикации на Десислава Милкова Димитрова


Димитрова, Десислава (2019) „По махалата ще ги познаете“ (по примера на Филибе през ХVІ–ХVІІ век) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново, 2019, 147–162. ISSN 2603-3534. COBISS.BG-ID - 1285467876

Димитрова, Десислава (2019) „Еснафът без мисия не е еснаф” – генезис на цеховата структура. Балканите – език, история, култура. Том VI, 2019. 116–130. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276560612.

Димитрова, Десислава (2019) „Имотите и децата са украсата на земния живот...“ – бележки върху наследствените права на децата в Османската империя Градиво за изследване на детето, децата, детството. Том I, 2019, 38–54. ISBN: 978-619-208-202-4

Димитрова, Десислава (2018) Концепцията на възрожденските интелектуалци за градското пространство в Османската империя Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Седма научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. том 4, 2018, с. 233–247. ISBN 978-619-208-03. COBISS.BG-ID - 1284935908

Димитрова, Десислава (2018) „Дом не се гради за един ден“ – жилищните модели в град София през ХVІІ век България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 12, 2018, 72 – 87. ISSN 2603-3860. ISBN - 978-619-208-165-2. COBISS.BG-ID - 1287457508

Димитрова, Десислава (2017) Личното и общественото пространство на османските търговци през ХVI–XVII век (по примера на Филибе и София) Балканите- език, история, култура. Том V, 2017, 243– 56. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276560612.

Димитрова, Десислава (2017) Покупателната способност на населението през ХVІ–ХVІІ век (по примера на Скопие и София) Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Шеста студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том. 3, 2017, 204 – 224, ISBN 978-619-208-095-2. COBISS.BG-ID - 1285703652

Димитрова, Десислава (2016) Панаирите по българските земи през ХVII (по данни на пътеписната литература) Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета научна конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том 2. Велико Търново, 2016, 175–192, ISBN 978–208–050–1

Димитрова, Десислава (2015) „Ага от тебе не се стеснявам и много ще те наглеждам” – проституцията в Централните балкани през ХVІ–ХVІІІ век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 206-227, ISBN 978-954-524-998-3. COBISS.BG-ID - 1274482916

Димитрова, Десислава (2015) „На трапезата” по българските земи през погледа на западноевропейските пътешественици ХV–ХVІ век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 227-239, ISBN 978-954-524-998-3. COBISS.BG-ID - 1274482916

Димитрова, Десислава (2015) Алкохолът - табу или ритуал в Османската империя през ХV–ХVІ век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 177-190, ISBN 978-954-524-998-3. COBISS.BG-ID - 1274482916

Димитрова, Десислава (2014) Обществената нагласа към „турското робство“ отразена във Варненския периодичен печат (1880-1930 г.) Списание Епохи, № 1, 2014, 147–161. ISBN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 1

Димитрова, Десислава (2014) Битът по българските земи в описанията на чуждите пътешественици ХV–ХVІ в. Пътуване към България по археология, история и културен туризъм, България в световното културно наследство. 2014, 203-217, ISBN 978-954-577-869-8. COBISS.BG-ID - 1290951140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/